Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSŤ CELKOVÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14103
Posledná úprava
03.06.2022
Zobrazené
1 820 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Celková miera nezamestnanosti

Aby sme pochopili pojem celková miera nezamestnanosti, musíme si najprv definovať samotnú nezamestnanosť. Tá predstavuje jeden z najzložitejších problémov súčasnej trhovej ekonomiky.
Nezamestnanosť predstavuje makroekonomický problém a vyjadruje stav v ekonomike, kde práceschopné osoby v produktívnom vedu, t. z. 15, 16 až 62 rokov, ktoré si prajú pracovať, nemôžu nájsť prácu na trhu práce. Nezamestnaný je len ten, kto aktívne hľadá prácu. Môžeme ju taktiež definovať ako stav, keď sa určitá časť pracovných síl nachádza mimo pracovný proces.

1. 1 Rozdelenie pracovných síl

Pracovné sily, respektíve práceschopné obyvateľstvo členíme do troch základných skupín. Sú to:

» zamestnaní
» nezamestnaní
» mimo pracovnú silu

Zamestnaní sú ľudia, ktorí vykonávajú akúkoľvek platenú prácu, ale patria k nim aj tí, ktorí prácu majú, no nepracujú však pre chorobu, dovolenku alebo nejaký štrajk.
Nezamestnaní, sú to tí, ktorí nie sú zamestnaní, ale aktívne si hľadajú práce, alebo sa chcú vrátiť do práce. Aby sa takéto osoby považovali za nezamestnaných, musia byť zaregistrovaný v sprostredkovateľniach práce, t. z. na Úradoch práce. Podľa zákona o zamestnanosti (Zákon č. 1/1991 Zb.) sa za nezamestnaného považuje osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie a ktorá:
...

Kľúčové slová:

štatistika

nezamestnanosť

miera nezamestnanosti

program SAS

ekonomika

trhová ekonomika

práca

pracovná sila

zamestnanie

úrad práce

zamestnanec

zamestnávateľ

pracovný pomer

pracovný vzťahObsah:
 • 1 Celková miera nezamestnanosti 2
  1. 1 Rozdelenie pracovných síl 2
  1. 2 Miera nezamestnanosti 3
  1.3 Formy nezamestnanosti 3
  1. 4 Príčiny vzniku nezamestnanosti 4
  1. 5 Dôsledky nezamestnanosti 6
  2 Štatistické metódy 8
  2. 1 Výberové skúmanie 8
  2. 2 Korelačná a regresná analýza 9
  2. 3 Testovanie štatistických hypotéz 9
  3 Analýza celkovej miery nezamestnanosti 11
  3. 1 Analýza č. 1 14
  3. 2 Analýza č. 2 - Hypotéza č. 1 16
  3. 3 Analýza č. 3 - Hypotéza č. 2 17
  3. 4 Analýza č. 4 - Hypotéza č. 3 18
  3. 5 Analýza č. 5 19
  3. 6 Analýza č. 6 19
  3. 7 Analýza č. 7 - Korelácia č. 1 20
  3. 8 Analýza č. 8 - Hypotéza č. 4 21
  4 Záver 23
  Použitá literatúra 24

Zdroje: