Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6913
Posledná úprava
18.08.2018
Zobrazené
2 720 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Uplatňovanie environmentálnej dane v celej hospodárskej sfére je dôležitým ekonomickým nástrojom, prostredníctvom ktorého je možné kompenzovať negatívne dopady na životné prostredie jednotlivých znečisťovateľov. Tento ekonomický nástroj sa chápe ako cena za spotrebu zdrojov životného prostredia. Ocenenie kvality životného prostredia vo vzťahu k environmentálnej záťaži ekosystémov nadobúda povahu určitej formy zdanenia. Pri uplatňovaní environmentálnych daní ide o zdanenie výrobných aktivít produkujúcich a vypúšťajúcich znečisťujúce látky do jednotlivých zložiek životného prostredia.
Environmentálne dane sa takto stávajú nástrojom internalizácie negatívnych externalít, pričom ich výška je stanovená substitúciou ekvivalentu ekologických škôd a nákladov na zníženie zaťaženia životného prostredia.
Uplatňovaním týchto platieb sa napĺňa zásada: „Znečisťovateľ platí“.
Efektívnym nástrojom zníženia environmentálneho zaťaženia výrobných výstupov pre podnikateľské subjekty je práve platenie environmentálnej dane, pretože len prostredníctvom tejto platby si ekonomické subjekty uvedomujú negatívne dopady ich produkcie na celkovú úroveň životného prostredia.
Požiadavky environmentálnej efektívnosti vstupujú do povedomia priemyselných a obchodných podnikov, čo sa prejavuje v zavádzaní systému environmentálneho manažérstva.

Kľúčové slová:

environmentálne dane

ekologická daň

financie životného prostredia

konkurencieschopnosť ekonomiky

životné prostredie

enviromentálne manažérstvoObsah:
 • Obsah
  Úvod
  Enviromentálne platby ako nástroje environmentálnej politiky
  Typológia environmentálnych platieb
  Zdanenie emisií environmentálnou daňou
  Kvantifikácia výšky sadzby environmentálnej dane
  Environmentálna daň ako nástroj efektívnosti nákladov
  Environmentálna daň a technický pokrok
  Environmentálna daň a zdanenie výrobných vstupov
  Environmentálna daň a zdanenie environmentálne škodlivých výrobkov
  Environmentálne dane v ekonomicky vyspelých krajinách
  Environmentálne aspekty ochrany životného prostredia v daňovej sústave slovenskej republiky
  Záver
  Zdroje

Zdroje: