Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Metodológia a metódy sociálneho výskumu - prednášky

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10425
Posledná úprava
04.06.2019
Zobrazené
2 242 x
Autor:
joice
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hospodárske organizácie predstavujú zložitý systém nielen ekonomických, technologických, ale aj sociálnych vzťahov. Sociálne vzťahy, ktoré existujú na jednotlivých úrovniach hospodárskej organizácie a zároveň aj medzi týmito úrovňami, predstavujú špecifickú oblasť sociálneho života ľudí. Sociálny život hospodárskej organizácie má určité spoločné črty so sociálnym životom v rodine, škole, obci (odtiaľ si ľudia prinášajú určité sociálne zručnosti do hospodárskej organizácie) atď., ale zároveň je špecifický. Jeho špecifickosť spočíva v tom, že sa vyvíja medzi ľuďmi, ktorí vstupujú do hospodárskej organizácie s určitými subjektívnymi očakávaniami (zabezpečenie finančných prostriedkov, realizácia svojich schopnosti, uspokojenie potrieb sociálneho kontaktu atď.)
Efektívne riadenie sociálnych vzťahov v hospodárskej organizácii, ktoré je založené na ich poznaní a na poznatkoch, ako je možné riadiť tieto vzťahy, prispieva k efektívnemu fungovaniu celého systému tejto organizácie. Nie sú zriedkavé prípady, keď práve narušenie sociálnych vzťahov v podniku malo negatívny dopad na jeho ďalšie aktivity. Uvedená špecifikácia je práve jeden z dôvodov, prečo venujeme pozornosť tejto oblasti poznania aj v samostatnom predmete. Je zrejmé, že schopný manager musí zvládnuť veľa z toho čo bolo ešte v nedávnej minulosti doménou sociálnych výskumníkov.

Kľúčové slová:

metodológia

metódy sociálneho výskumu

štatistické metódy

dotazník

anketa

systematickosť

presnosť

manažment podnikuObsah:
 • MMSV - 1. prednáška.ppt
  MMSV - 2. prednáška.ppt
  MMSV - 3. prednáška.ppt
  MMSV - 4. prednáška.ppt
  MMSV - 5. prednáška.ppt
  MMSV - 6. prednáška.ppt
  MMSV - 7. prednáška.ppt
  MMSV - 8. prednáška.ppt
  MMSV - 9. prednáška.ppt
  MMSV - rozhovor.ppt
  PM-4.sk.xls
  Prednáška 1 úcod.doc
  Prednáška2.doc
  Sylabus ZS.doc
  Štatistické metódy analýzy v manažmente podniku.ppt

Zdroje:
 • Ferjenčík, J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000.
 • Lovaš, L.: Metódy výskumu vo verejnej správe. Košice : UPJŠ, 2001.
 • Pavlica, K. a kol.: Sociální výzkum, podnik a management. Praha : Ekopress, 2000.
 • Surynek, A. - Komárková, R. - Kašparová, E.: Základy sociologického výzkumu. Praha : Management Press, 2001.
 • Švec, Š. a kol.: Metodológia vied o výchove. Bratislava : IRIS, 1998.