Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR

«»
Prípona
.doc
Typ
esej
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6029
Posledná úprava
07.08.2017
Zobrazené
3 953 x
Autor:
strapacik007
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Uplatňovanie environmentálnej dane v celej hospodárskej sfére je dôležitým ekonomickým nástrojom, prostredníctvom ktorého je možné kompenzovať negatívne dopady na životné prostredie jednotlivých znečisťovateľov. Tento ekonomický nástroj sa chápe ako cena za spotrebu zdrojov životného prostredia. Ocenenie kvality životného prostredia vo vzťahu k environmentálnej záťaži ekosystémov nadobúda povahu určitej formy zdanenia. Pri uplatňovaní environmentálnych daní ide o zdanenie výrobných aktivít produkujúcich a vypúšťajúcich znečisťujúce látky do jednotlivých zložiek životného prostredia. Environmentálne dane sa takto stávajú nástrojom internalizácie negatívnych externalít, pričom ich výška je stanovená substitúciou ekvivalentu ekologických škôd a nákladov na zníženie zaťaženia životného prostredia. Uplatňovaním týchto platieb sa napĺňa zásada: „Znečisťovateľ platí“.

Kľúčové slová:

životné prostredie

environmentálne dane

spotrebná daň

enviromentálna politika

ekologické škody

znižovanie nákladovObsah:
 • Úvod
  Základná charakteristika environmentálnej dane
  Zdanenie výrobných vstupov
  Zdanenie výrobných výstupov
  Typológia environmentálnych platieb
  Dôvody uplatňovania environmentálnych daní
  Obmedzenia environmentálnych daní
  Environmentálne dane ako nástroj environmentálnej politiky
  Zdanenie emisií environmentálnou daňou
  Environmentálna daň ako nástroj efektívnosti nákladov
  Použitie environmentálnych daní v štátoch EÚ
  Environmentálne dane v SR
  Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje: