Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 628   projektov
7 nových

Vývoj ekonomiky štátneho fondu rozvoja bývania v rokoch 2001 - 2004

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3637
Posledná úprava
04.05.2017
Zobrazené
2 949 x
Autor:
mmmax
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Uspokojivá úroveň bývanie bezpochyby patrí k základným ľudským potrebám a jej existencia alebo neexistencia veľmi výrazne vplýva na celkovú pohodu života človeka, pocit bezpečnosti a jeho relatívnu nezávislosť. Zároveň však vzhľadom na svoju nákladnosť vyžaduje dlhodobú, nezriedka celoživotnú investíciu najčastejšie formou hypotekárneho úveru. Tento postup je rovnaký nie len na Slovensku ale i v krajinách s ďaleko vyvinutejšou ekonomikou a lepšími makroekonomickými ukazovateľmi, život "na dlh" je celosvetovým trendom, rozdiel je len v dostupnosti úveru.

Z pohľadu bánk ako podnikateľských subjektov trhu snažiacich sa o dosiahnutie zisku len za cenu prijateľného rizika, im nemožno zazlievať ich obozretnosť a hodnotiť ju ako neochotu poskytovať tieto úvery alebo poskytovať ich za nesplniteľných podmienok a záruk. Aj keď sa situácia na trhu hypotekárnych a spotrebných úverov pomaly kryštalizuje a stabilizuje, stále zostáva značná, najmä mladšia časť obyvateľstva mimo jej dosahu. Určite netreba veľa rozprávať o tom aké fatálne následky na rozvoj spoločnosti by nasledovali pri spoliehaní sa na nekontrolované pôsobenie trhu v tejto oblasti. Je preto v záujme štátu intervenovať spontánny vývoj a eliminovať hrozbu demografického a následne ekonomického kolapsu v dôsledku prehlbujúcej sa priepasti medzi bohatými a chudobnými vrstvami obyvateľstva.

Kľúčové slová:

štatny fond rozvoja bývania

verejná správa

identifikácia organizácie

podpora

mimorozpočtové príjmy

prognóza vývojaObsah:
 • Úvod -3-
  1 Identifikácia organizácie 5
  1.1 Účel organizácie 7
  1.2 Druhy podpory 7
  2 Poslanie a strednedobý výhľad organizácie 7
  3 Príjmová časť rozpočtu 8
  3.1 Štátny rozpočet 8
  3.2 Mimorozpočtové príjmy 8
  4 Výdavková časť rozpočtov 10
  5 Prognóza vývoja 11
  Záver -14-
  Zoznam bibliografických odkazov 15
  Zoznam tabuliek a grafov 16

Zdroje:
 • SITA. Dôvodom novely zákona o ŠFRB bude reforma štátnej správy. In Hospodárske noviny [online]
 • Štátny fond rozvoja bývania : Fond na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. [online]
 • TEJ, J.: Ekonomika a manažment verejnej správy. 2. vydanie, upravené a doplnené. Prešov : FHPV PU, 2002. 227s. ISBN 80 - 8068 - 136 - 8
 • Uznesenie vlády SR č. 1026/1999 o koncepcii rozvoja bytovej výstavby.
 • Zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov