Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42638
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
2 298 x
Autor:
caleb
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Letisko Ostrava je druhým najväčším medzinárodným letiskom v Českej republike. Už dlhší čas sa zaoberá problémom využitia voľných plôch v nadväznosti na zvýšenie potenciálu celého regiónu. Na konkurencieschopnosť ostravského letiska ma silný vplyv logistický potenciálu regiónu. Predmetom investície je vybudovanie prevádzkového celku skladových hál pre verejnú logistiku a leteckého carga.
Úlohou našej práce bolo zhodnotiť hospodársky rozvoj letísk a ich finančnú politiku a situáciu. Ďalej znázorniť koncepciu organizačnej štruktúry a vývoj v personálnej politike, ako i v oblasti výkonových ukazovateľov.
Letisko respektíve letisková spoločnosť M. R. Štefánika Airport Bratislava a. s. je najväčším medzinárodným letiskom v Slovenskej republike. V minulom období prešlo toto letisko významnou rekonštrukciou a dostavbou nového odletového terminálu, ktoré výrazne zvýšilo pohodlie a komfort cestujúcej verejnosti a tým sa zatraktívnilo, vďaka kvalitnej výmene vzduchu, väčšej priepustnosti svetla a komfortnému oku lahodiacemu prostrediu. V spracovanej semestrálnej práci sa pokúsime objasniť problematiku financovania, nákladov, výnosov a ukazovateľov finančného hospodárenia podniku. Na základe toho posúdiť jej postavenie a rozvoj na trhu v budúcom období pôsobenia.

Kľúčové slová:

letisko

rozbor

ekonomika

ekonómia

analýza

graf

tabuľkaObsah:
 • Zoznam obrázkov 6
  Zoznam tabuliek 7
  Úvod 8
  1 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) 9
  1.1 História letiska Bratislava 9
  1.2 Všeobecné informácie 10
  1.3 Základná infraštruktúra 11
  1.4 Profil spoločnosti 13
  1.5 Vlastnícke vzťahy 15
  1.6 Organizačná štruktúra 15
  1.7 Personálna politika 18
  1.7.1 Politika ľudských zdrojov 19
  1.7.2 Výkaz ziskov a strát v skrátenej forme v EUR 21
  1.7.3 Prehľad vybraných ukazovateľov výkonnosti a nákladovosti 22
  1.7.4 Hodnotenie prevádzkových výkonov 22
  1.7.5 Porovnanie vývoja osobnej dopravy v rokoch 2009 a 2010 23
  1.7.6 Vývoj osobnej dopravy v rokoch 2001 - 2010 23
  1.7.7 Vývoj jednotlivých segmentov osobnej dopravy 24
  1.7.8 Porovnanie vývoja osobnej dopravy v jednotlivých mesiacoch rokoch 2009 - 2010 24
  1.7.9 Medziročné porovnanie mesačných výkonov 2010/2009 v percentuálnom vyjadrení 24
  1.7.10 Výkony dopravcov 25
  1.7.11 Výkony dopravcov v pravidelnej doprave 25
  1.7.12 Podiel dopravcov na pravidelnej preprave 26
  1.7.13 Výkony dopravcov v nepravidelnej doprave 26
  1.7.14 Podiel dopravcov na nepravidelnej preprave 27
  1.7.15 Destinácie 27
  1.7.16 Top 10 destinácií za rok 2010 27
  1.7.17 Nákladná doprava 28
  1.7.18 Medziročné porovnanie vývoja nákladnej dopravy 28
  1.7.19 Vývoj jednotlivých druhov nákladnej dopravy v rokoch 2001 - 2010 28
  1.7.20 Podiel jednotlivých druhov nákladnej dopravy v rokoch 2001 - 2010 29
  1.7.21 Pohyby lietadiel a hmotnosť 29
  1.7.22 Vývoj počtu pohybov lietadiel v rokoch 2001 - 2010 30
  1.7.23 Vývoj počtu pohybov lietadiel a hmotnosti lietadiel na pristátie v tonách za roky 2001 - 2010 30
  1.7.24 Štruktúra pohybov lietadiel v rokoch 2008, 2009, 2010 31
  1.8 Správa o stave majetku a vývoji majetku, vlastného imania a záväzkov spoločnosti 31
  2 Letisko Ostrava, a. s. 33
  2.1 História letiska Ostrava 33
  2.2 Profil spoločnosti 33
  2.3 Organizačná schéma spoločnosti 34
  2.4 Výkonové ukazovatele 37
  3 Finančné hľadisko 40
  3.1 Ukazovatele finančného hospodárenia podniku 40
  4 Štruktúra aktív a pasív 44
  5 Výkaz ziskov a strát 46
  5.1 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. 46
  5.2 Letisko Ostrava, a. s. 47
  6 Hlavné nákladové a výnosové položky letiska 48
  Záver 50
  Zoznam použitej literatúry 51
  Prílohy 52
  Príloha A: 53
  Príloha B: 55
  Príloha C: 57
  Príloha D: 59
  Príloha E 60
  Zoznam obrázkov
  Zoznam tabuliek

Zdroje: