Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Finančné zaťaženie podnikateľských subjektov v Slovenskej republike

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5031
Posledná úprava
08.08.2017
Zobrazené
1 482 x
Autor:
baracudas26
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálna práca pojednáva o otázkach finančného zaťaženia podnikateľských subjektov v SR. Táto práca má za cieľ poskytnúť prehľad o finančných bariérach (prekážkach), ktoré zaťažujú podnikateľské subjekty v SR a navrhnúť možné riešenia na odstránenie týchto bariér.
Priaznivé podnikateľské prostredie je základným predpokladom dlhodobej konkurencieschopnosti a rastu každej trhovej ekonomiky. Je to také prostredie, v ktorom štát podporuje a chráni hospodársku súťaž: vytvára pre ňu jasné a stabilné pravidlá, efektívne zabezpečuje ich dodržiavanie všetkými účastníkmi trhu a zároveň minimalizuje administratívne prekážky a požiadavky smerom k podnikateľom. V posledných rokoch vláda SR výrazne zlepšila podnikateľské prostredie, vďaka čomu dnes na Slovensku neexistujú závažné bariéry v podnikaní.
Kvalitu podnikateľského prostredia zásadným spôsobom ovplyvňujú okrem iných aj finančné prekážky podnikania. Miera a rozsah prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií významne ovplyvňujú podnikateľské prostredie. Najvýraznejšou a podnikateľmi najcitlivejšie vnímanou zložkou systému prerozdeľovania je daňové a odvodové zaťaženie, jeho výška a rozloženie ako i spravodlivosť a ekonomická logika zdaňovania.

Kľúčové slová:

daňové zaťaženie

odvodové zaťaženie

poplatkové zaťaženie

povinné sporenie

transfery

ochranné schémyObsah:
 • Úvod 4
  1. Daňové zaťaženie 5
  2. Odvodové zaťaženie 6
  3. Poplatkové zaťaženie 8
  3.1 Povinné sporenia 8
  3.2 Povinné poistenia 9
  3.3 Koncesionárske poplatky 9
  3.4 Transfery do verejných účelových fondov 10
  3.5 Ochranné schémy 11
  4. Navrhované odporúčania 11
  Záver 15
  Zoznam použitej literatúry 16
  Prílohy 16

Zdroje:
 • Republiková únia zamestnávateľov a Podnikateľská aliancia Slovenska: Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku. Bratislava. máj 2006.
 • Podnikateľská aliancia Slovenska: Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na zlepšenie. Bratislava. november 2005.
 • TREND Analyses: Možnosti znižovania daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku. Bratislava. august 2006.
 • TREND Analyses: Prieskum bariér podnikania na Slovensku, február 2006.
 • Daňové riaditeľstvo SR: Analýza plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu. Bratislava. február 2006.
 • Inštitút finančnej politiky: Možnosti znižovania odvodov na Slovensku, júl 2005.
 • Sulík, R.: Redistribučný odvod a odvodový bonus. Bratislava. máj 2005.