Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Založenie malého podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
54 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12281
Posledná úprava
05.10.2019
Zobrazené
4 273 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Základná jednotka, v ktorej je realizovaná výroba alebo sa poskytujú služby je podnik. Podnik môže mať po právnej stránke rôznu formu, ktorá zodpovedá charakteru produkcie a požiadavkám alebo predstavám podnikateľa. Zakladanie podnikov na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia predstavovalo novú aktivitu, ktorá ale bola v kompetencii štátnych orgánov. Podnikanie do tej doby bolo považované za nevhodné pre centrálne plánovanú ekonomiku. Legálne podnikateľské funkcie a aktivity riadil štát. Tento stav razantne zmenila ekonomická reforma, ktorej hlavná časť koncepcie smerovala do oblasti existencie rôznych druhov a foriem vlastníctva. Postupne došlo k zrovnoprávneniu všetkých vlastníckych foriem. Podľa súčasnej platnej zákonnej úpravy v tejto oblasti sú umožnené tieto druhy podnikania - podnikanie občanov, (fyzických osôb), podnikanie v rôznych typoch obchodných spoločností, podnikania v rámci družstiev a ostatné.

Kľúčové slová:

podnikanie

zakladateľský zámer

financovanie podniku

rentabilita

rozdelenie zisku

analýza trhu

malé a stredné podniky

odpisy

úverové zdrojeObsah:
 • Úvod
  1 Osobnosť podnikateľa a zakladateľská idea
  1.1 Vymedzenie základných pojmov
  1.2 Malé a stredné podniky
  1.3 Osobnosť podnikateľa
  1.4 Rozdiel medzi podnikateľom a zamestnancom
  1.5 Samoanalýza podnikateľa
  1.6 Hľadanie a upevnenie zakladateľskej idey
  1.7 Zakladateľský zámer
  2 Zakladateľská koncepcia
  2.1 Podnikateľské stratégie a ciele
  2.2 Analýza trhu a konečné stanovenie cieľov
  2.3 Profilácia predmetu činnosti
  2.4 Právna forma podniku
  2.5 Voľba stanovišťa
  2.6 Materiálno-technické zabezpečenie
  2.7 Personálne zabezpečenie
  3 Zakladateľský rozpočet
  3.1 Plán výdavkov
  3.2 Plán výsledku hospodárenia
  3.3 Plán rozdelenia zisku
  3.4 Rentabilita
  3.5 Stanovenie štartovacieho kapitálu
  3.6 Financovanie podniku
  3.6.1 Financovanie zo zisku
  3.6.2 Financovanie z odpisov
  3.6.3 Financovanie z iných interných zdrojov
  3.6.4 Dlhodobé úverové zdroje
  3.6.5 Krátkodobé úverové zdroje
  3.6.6 Finančné podpory
  4 Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • ALEXY, JÚLIUS - SIVÁK, RUDOLF: Podniková ekonomika. Bratislava: IRIS, 2005. ISBN 80-89018-82-3
 • FETISOVÁ, E. et al: Financie malých a stredných podnikov. Bratislava: IURA EDITION, 2004. ISBN 80-89047-87-4
 • FINKA, L. - HORVÁTHOVÁ, M.: Vstup do podnikania. Bratislava: TRANSFER, Santora, 1992.
 • GRZNÁR, MIROSLAV - ŠINSKÝ, PETER: Firemné plánovanie. Bratislava: EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1649-X
 • KISLINGEROVÁ, E.: Manažérske finance. Braha: C.H.Beck, 2004. ISBN 80-7179802-9
 • KUDERA, J.: Moderní teorie firmy. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-954-3
 • KUPKOVIČ, M.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Sprint, 1997. ISBN 80-7598-859-1
 • MIKOLÁŠ, Z. - FOLVARČNÁ, A.: Malá a strední firma - manuál podnikatelského vedení. Ostrava: MÁJ, 2000.
 • SYNEK, M.: Manažérska ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-9069-6
 • SYNEK, M.: Podniková ekonomika 3. Praha: C.H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-736-7
 • VEBER, J. - SRPOVÁ, J.: Podnikání malé a strední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. ISBN 80-247-1069-2
 • VINCÚR, PAVOL a kol.: Hospodárska politika. Bratislava: Sprint, 2001. ISBN 80-88848-67-9
 • VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Podnikové financie. Bratislava: Súvaha, 2002. ISBN 80-88727-48-0
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko