Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Finančný manažment (81 tém ako napr. Charakterizujte finančný manažment ako subsystém manažmentu ekonomického subjektu...)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13188
Posledná úprava
30.10.2020
Zobrazené
1 581 x
Autor:
pepulka
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Charakterizujte finančný manažment ako subsystém manažmentu ekonomického subjektu

Finančný manažment - samostatná vedecká disciplína, ktorej predmet a obsah sú nezastupiteľné v manažmente každého ekonomického subjektu v trhovo orientovanej ekonomike. Finančný manažment ako podsystém komplexného manažmentu podniku ovplyvňuje všetky oblasti jeho činnosti.
Miesto finančného manažmentu v manažmente podniku vychádza z teórie systémov (usporiadaná sústava prvkov, javov a procesov, ktoré sú navzájom previazané určitými tovarovo-peňažnými vzťahmi).
Z časového hľadiska finančný manažment každého ekonomického subjektu zahrňuje dve oblasti:
1. oblasť prevádzkového cyklu - zameranú na manažment prevádzkového kapitálu
2. oblasť investičného cyklu - zameranú na:
- tvorbu a obnovu finančnej štruktúry
- kapitálové investície
V podmienkach akciovej spoločnosti sem zahrňujeme aj finančné rozhodovanie týkajúce sa dividendovej politiky.

Finančný manažment podniku je vždy podriadený finančnej politike podniku, ktorá rešpektuje sústavu finančných cieľov, právnu formu podniku, odbor podnikania a stav ekonomického okolia.
Vrcholovým finančným cieľom je maximalizácia trhovej hodnoty podniku. Jej dosiahnutie vychádza vždy z plnenia čiastkových cieľov:
- likvidity
- finančnej stability
- rentability

Finančný manažment zahŕňa 4 základné činnosti:
1. Finančné plánovanie - z dlhodobého hľadiska určuje potrebu kapitálu a spôsob jeho získavania a z krátkodobého hľadiska sleduje zabezpečenie platobnej schopnosti podniku.
2. Finančné rozhodovanie - hodnotí možné alternatívy a rozhoduje o najvhodnejších alternatívach pre dosiahnutie podnikateľských cieľov.
3. Organizovanie a zabezpečovanie finančných procesov - ťažisko činností je v organizovaní vnútropodnikovej komunikácie a motivácie pracovníkov.
4. Finančná analýza a kontrola - hodnotí úroveň a odchýlky dosahovaných finančných cieľov.

Uvedené 4 činnosti majú zabezpečiť 2 základné úlohy:
- získanie potrebného kapitálu
- efektívnu alokáciu /využitie/ kapitálu
...

Kľúčové slová:

financie

finančný

manažment

finančný manažment

likvidita

rentabilita

daň

clo

ekonomika

peniaze

úrok

financie

zisk

úver

kapitál

odpis

odpisy

hypotéka

podnik

oceňovanie

rozpočetObsah:
 • 1. Charakterizujte finančný manažment ako subsystém manažmentu ekonomického subjektu
  2. Definícia finančného manažmentu a jeho predmet
  3. Finanční manažéri v podniku, ich členenie a požiadavky na ich profesionálnu spôsobilosť
  4. Faktory externého prostredia a ich vplyv na finančný manažment ekonomického subjektu
  5. Ekonomická podstata finančného manažmentu ekonomického subjektu a nástroje, prostredníctvom ktorých sa vyjadruje /peňažné vzťahy a nástroje ich realizácie/
  6. Charakterizujte predmet finančného rozhodovania, jeho ciele a vymenujte jeho kategórie využívané v podniku
  7. Osobitosti finančného rozhodovania v ekonomických subjektoch verejného sektora
  8. Úrok a jeho využívanie vo vzťahu k jednotlivým ukazovateľom časovej hodnoty peňazí
  9. Umorovateľ a jeho využívanie vo finančnom manažmente podniku
  10. Vysvetlite využitie úročiteľa, sporiteľa a fondovateľa vo finančnom rozhodovaní ekonomického subjektu
  ...
  72. Platobný systém, platobný styk, fázy platenia, jeho účastníci, dokumenty a doklady
  73. Voľba metód a nástrojov platenia z hľadiska zabezpečovania platobnej schopnosti /platobná schopnosť - jej podmienenosť formami financovania, likviditou, voľbou bezrizikových nástrojov platenia/
  74. Formy platenia na vnútornom trhu a nedokumentárne metódy platenia
  75. Platenie akreditívom, zmenkou a ďalšími platobnými prostriedkami na vnútornom trhu
  76. Voľba nástrojov platenia v zahraničnom styku - kritériá
  77. Platobný prísľub, dokumentárne inkaso a banková záruka - stručne charakterizujte a zdôvodnite ich využiteľnosť v zahraničnom platobnom styku
  78. Dokumentárny akreditív a dvojstranný clearing v zahraničnom platobnom styku
  79. Hladké platby a platenie prostredníctvom korešpondenčnej banky v zahraničnom platobnom styku
  80. Výhody a nevýhody tradičných platobných nástrojov v platobnom styku
  81. Nástroje elektronického bankovníctva v platobnom styku

Zdroje:
 • Nináčová Valéria: Základy finančného manažmentu: úvod do teórie, 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 274 s. - ISBN 978-80-89143-62-7
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko