Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Úloha a spôsob tvorby stratégie organizácie v podmienkach hospodárskej turbulencie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40222
Posledná úprava
10.05.2012
Zobrazené
2 010 x
Autor:
ebartokova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti neustále sa rýchlo meniace prostredie núti podniky aby zaujali určitú stratégiu. Prostredie, v ktorom podniky pôsobia sa nazýva vonkajšie prostredie. Vyskytujú sa v ňom podnikateľské subjekty nezávislé od konkrétneho odvetvia alebo spôsobu, druhu podnikania.

Medzi najhlavnejšie úlohy strategického manažmentu patrí adaptácia podniku na prostredie, v ktorom sa nachádza. To je príčinou prečo strategický manažment hrá dôležitú úlohu v riadení podniku. Skúmanie prostredia je jednou zo základných fáz procesu strategického manažmentu, je to o to dôležitejšie, čím nepredvídateľnejšie je prostredie. Vedieť sa prispôsobiť stabilnému, dynamickému prostrediu alebo chaosu je pre podnik z hľadiska úspešnosti na trhu veľmi významné.

Kľúčové slová:

hospodárska turbulencia

stratégia podniku

funkčné stratégie

fázy strategického manažmentu

strategické plány

investičné stratégieObsah:
 • ÚVOD 4
  1 HOSPODÁRSKA TURBULENCIA 5
  1.1 Hospodárka turbulencia 5
  1.2 Faktory charakterizujúce úrovne turbulencie 5
  1.3 Úrovne hospodárskej turbulencie 5
  2 ÚLOHA A SPÔSOBY TVORBY STRATÉGIE ORGANIZÁCIE 7
  2.1 Stratégia podniku 7
  2.2 Stratégia podnikateľskej jednotky 7
  2.3 Funkčné stratégie 7
  2.4 Fázy strategického manažmentu 8
  2.4.1 Fázy strategického manažmentu 8
  2.4.2 Strategické plány na úrovni podniku 8
  2.4.3 Strategické plány podnikateľských jednotiek a funkčné stratégie podnikov 8
  2.5 Stratégia cenových úprav 9
  2.6 Investičné stratégie 9
  2.6.1 Maximalizácia trhovej hodnoty investícií 9
  2.6.2 Stratégia rastu hodnoty investície 10
  2.6.3 Stratégia maximalizácie ročných výnosov 10
  2.6.4 Stratégia maximálnej likvidity investície 10
  2.7 Strategické programovanie obsahuje tri kroky 10
  2.7.1 Kodifikácia 10
  2.7.2 Elaborácia 10
  2.7.3 Konverzia 10
  2.8 Úspešnosť implementácie úloh stratégie 10
  ZÁVER 13
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 14

Zdroje:
 • PETER SAKÁL, ADRIÁN PODSKĽAN: Strategický manažment, Vydavateľstvo STU - Bratislava, 2004, ISBN 85-258-2004,
 • ŠTEFAN SLÁVIK: Stratégia riadenia podniku, Sprint, 1990. ISBN 80¬88848-41-5.
 • TRUNEČEK, J. Znalostní podnik v prostředí tekuté modernity. Nová teórie ekonomiky a managementu organizaci. Sbornik z mezinárodní vědecké konference. Praha: VŠE, 2008. ISBN 978-80-245-1408-6.
 • JIRI FOTR, IVAN SOUČE : Investiční rozhodování a řízení projektů. Vydavateľstvo Grada - Praha 2011, ISBN: 9788024732930
 • Jedlička, M.: Marketingová stratégia podniku. Trnava: MAGNA, 1998. 371 s. ISBN 80-85722-06-2.
 • Cibáková, V., Čimo, J., Mariáš, M.: Marketingový manažment. Vybrané časti. Bratislava: UK, 1998.168 s. ISBN 80-223-1270-3.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko