Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Kultúra v kontexte medzinárodného podnikania, špecifiká pri obchodných rokovaniach s Čínou a Japonskom

«»
Prípona
.doc
Typ
esej
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42427
Posledná úprava
31.08.2013
Zobrazené
2 703 x
Autor:
eva
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Obsahuje rozdelenie kultúr, popis a krajiny charakteristické pre tieto typy - propartnerské a protransakčné kultúry, monochronické a polychronické kultúry, sebaovládajúce a expresívne kultúry, podrobnejší popis pri obchodných rokovaniach s Čínou alebo Japonskom.

V súčasnosti s rastúcou internacionalizáciou podnikania nadobúda čoraz väčší význam otázka zvládnutia medzikultúrnych rozdielov. Napriek tomu, že teoretici aj odborníci z praxe sú si vedomí nutnosti úspešného fungovania spolupráce a komunikácie v dimenziách medzinárodného podnikania, prax názorne ukazuje zložitosť problematiky odstraňovania prekážok, ktoré v tejto oblasti vznikajú. Globalizácia ako jeden z efektov prináša zo sebou aj formovanie rôznych podôb zoskupení podnikateľských subjektov a to nielen na národnej úrovni, ale najmä na úrovni medzinárodnej. Z tejto skutočnosti vyplýva realita stretu, prieniku a následnej nutnosti spolupráce a komunikácie medzi kultúrami rôznych krajín, národov a národností. Ako píše D. Kokavcová: „V tejto súvislosti nadobúda čoraz väčší význam otázka multikultúrnej výchovy manažérov ako aj ostatných pracovníkov vo všetkých typoch ekonomických subjektov, ktoré vstupujú do procesu internacionalizácie a globalizácie.“  

Kľúčové slová:

podniková kultúra

multikulturalizmus

Čína

JaponskoObsah:
 • Úvod
  Propartnerské kultúry
  Protransakčné kultúry
  Ceremoniálne a hierarchické kultúry
  Polychronické kultúry
  Monochronické kultúry
  Sebaovládajúce kultúry
  Expresívne kultúry
  Čína a Japonsko - špecifiká a zvyklosti ázijských kultúr
  Nadväzovanie prvého kontaktu
  Hodnota mlčania a skákanie do reči
  Interpersonálna vzdialenosť a dotýkanie
  Mimika a gestikulácia
  Oblečenie kontra viera
  Používanie akademických titulov a oslovenie
  Obchodné rokovanie v štýle japonskej a čínskej kultúry
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • FOBELOVÁ, D. 2005. Kultúra v živote človeka. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB. 2005. 96 s. ISBN 80-8055-404-8.
 • GESTELAND, R.R. 2005. Cross-Cultural Business Behavior : Marketing, Negotiating,
 • Sourcing and Managing Across Cultures. Copenhagen: Copenhagen School Press, 2005. 310 s. ISBN 978 -87-6300-149-6.
 • GESTELAND, R. R. – SEYK, G. F. 2002. Marketing Across Cultures in Asia. Copenhagen : Copenhagen School Press, 2002. 172 s. ISBN 87-630-0094-6.
 • PRŮCHA, J. 2010. Interkultúrni psychologie. Praha: Portál, 2010. 224 s. ISBN 978-80-7367-709-1.
 • KOKAVCOVÁ, D. 2005. Medzinárodný manažment a multikultúrna výchova. In Manažment v teórii a praxi. ISSN 1336-7137, 2005, roč. 1, č. 3. s. 36-41.
 • MICHALOV, J. 2004. Kultúra a etika. In Zošity č. 4/2004. Kultúra a súčasnosť. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdii UKF. s. 27-32. ISBN 80-8050-751-1.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko