Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Všeobecné hospodárske dejiny - Hospodárska situácia v Československu po prvej svetovej vojne

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13024
Posledná úprava
07.10.2020
Zobrazené
2 430 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Hospodárska situácia v Československu po prvej svetovej vojne bola priaznivejšia než v susedných štátoch. Československo zdedilo podstatnú časť priemyselnej kapacity Rakúsko-Uhorska a bolo uznané za spojenca vížazných dohodových mocností, takže ľahšie získalo zahraničné úvery. Na území Československa zostalo okolo 60% predvojnového priemyselného potenciálu bývalej monarchie. Významnejší bol vývoz cukru, sladu, skla a porcelánu. Takmer všetka produkcia ostatných odvetví smerovala do ostatných častí monarchie, alebo ostávala na území českých krajín alebo na Slovensku. Podstatná časť priemyslu bola po rozpadnutí Rakúsko - Uhorska odkázaná na export. Pritom najmä odvetvia textilného priemyslu, hutníctvo a chemický priemysel záviseli už predtým od dovozu surovín. Okrem surovín bolo Československo značne deficitné aj v potravinách. Rozhodujúca časť deľby práce medzi rôznymi národmi a oblasťami monarchie sa od roku 1918 zmenila na medzištátnu deľbu práce, pričom v dôsledku nových podmienok sa zmenil aj jej konkrétny obsah. Dôležitou súčasťou povojnového obdobia bol vznik integrovanej sústavy československého hospodárstva a vytvorenie vlastnej meny a reorganizácia dopravy najmä železníc. Zdedená železničná sieť bola pomerne hustá, ale jej orientácia na juh, do hlavných miest bývalej monarchie bola vzhľadom na rovnobežkový tvar Československa nevyhovujúca. Nedosatočné boli najmä dopravné spoje medzi českými krajinami a Slovenskom.
...

Kľúčové slová:

Československo

hospodárska situácia

priemyselná výroba

povojnový hospodársky cyklus

vývoj národohospodárskych odvetví

medzivojnové obdobie

priemysel

svetová vojnaObsah:
 • Hospodárska situácia v Československu po prvej svetovej vojne
  Obnovenie produkčnej schopnosti poľnohospodárstva
  Obdobie dočasnej stabilizácie kapitalizmu
  Povojnová hospodárska kríza
  Hospodársky vývoj Československa v tridsiatich rokoch
  Vývoj jednotlivých národohospodárskych odvetví v medzivojnovom období
  Priemysel a remeslá
  Poľnohospodárstvo
  Doprava a spoje

Zdroje:
 • Tkáč, Marián: Hospodárske dejiny : Stručný prehľad / Marián Tkáč. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. -- 230 s. :-- Vysokoškolské skriptá EU-Národohospodárska fakulta -- ISBN 80-225-2046-2
 • Faltus, Jozef: Všeobecné hospodárske dejiny 19. a 20. storočia / Jozef Faltus, Emília Krajniaková, Václav Průcha. -- -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. -- 190 s.-- Vysokoškolské skriptá EU Národohospodárska fakulta-- ISBN 80-225-1202-8
 • Broklová, Eva: Československá demokracie : Politický systém ČSR 1918-1938 / Eva Broklová. -- 1. vyd. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 1992. -- 168 s. : tab., obr., lit. -- (Studie ; Sv.2). -- ISBN 80-901059-6-3
 • Prucha, Václav: Hospodárske dejiny Československa v 19. a 20 storočí /Václav Prucha a kolektív - 1. vydanie - - Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 1974. - - 616 str. - - 75-026-74
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko