Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Ekonomika a manažment podniku - prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4014
Posledná úprava
20.05.2017
Zobrazené
2 641 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnikanie - určitá sústavná činnosť, ktorú vykonáva podnikateľ samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikanie má 4 základné znaky:
- podnikanie je sústavná činnosť - tj. Činnosť sa musí neustále opakovať, ak ide o jednorazovú činnosť, nejde o podnikanie
- samostatnosť podnikateľa - podnikateľ nie je vo vzťahu závislosti tým osobám, ktorým výrobky alebo služby predáva, alebo k spotrebiteľom
- vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť - sám podnikateľ uzatvára zmluvy, kde je podnikateľ za plnenie zmlúv zodpovedný
- dosahovanie zisku, stále je to cieľom podnikateľa, ale nemusí ho dosiahnuť.

Kľúčové slová:

podnikanie

subjekty podnikania

znaky subjektov

oceňovanie

odpisovanie majetkuObsah:
 • Subjekty podnikania
  Centrálne riadené hospodárstvo má znaky
  Ako zakladáme podnik
  VÝrobné faktory
  Podnikové výrobné faktory
  Ako obstarávame dlhodobého majetok:
  V Praxi sa využívajú
  Účtovný odpis
  Hospodársky výsledok
  VOs
  Skúška
  Komanditná spoločnosť
  Spoločnosť s ručením obmedzením
  Rozdelenie zisku v akciovke
  Družstvo
  Náklady

Zdroje:
 • Pinková a kolektív: Podniková ekonomika pre právnikov
 • Pinková, Prelichová a Masár - Manažment