Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vypracované otázky z predmetu Marketingová komunikácia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8856
Posledná úprava
03.05.2018
Zobrazené
1 704 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Marketing
- spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú
- súbor opatrení na dodanie výrobku spotrebiteľovi v správnej forme za správnu cenu, v správnom čase na správnom mieste
- začiatky má v USA na začiatku 20. storočia, v Európe sa začal využívať po II. svetovej vojne, na Slovensku po roku 1989
- vznikom trhovej ekonomiky sa vytvorili podmienky pre uplatňovanie M, lebo vznikli rozsiahle trhy s anonymnými spotrebiteľmi a existuje tu rozdielna štruktúra výrobcov

Marketing (market = trh ) predstavuje prácu s trhom a posudzujeme ho z dvoch hľadísk.
a) súbor opatrení na dodanie výrobkov spotrebiteľovi v správnej forme, za správnu cenu a v správny čas (AMA)
b) podniková politika na trhu a preto trhu zodpovedajúca, prirovnanie k 4 nohám stola: prieskum trhu, informovanie verejnosti, reklama, organizácia a technika predaja (nem. inš.)
c) spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú

1. Marketing ako filozofia podnikania orientovaná na zákazníka, je to filozofia , ktorá kladie zákazníka na prvé miesto.
2. Marketing ako súhrn činností, ktoré zabezpečujú aby sa dostal
- správny výrobok
- správnemu spotrebiteľovi
- v správnom čase
- na správne miesto
- v správnej kvalite
- a za správnu cenu

Kľúčové slová:

marketing

segmentácia trhu

životný cyklus

marketingová komunikácia

komunikačný proces

reklamné komunikátyObsah:
 • 1. Podstata a význam marketingu
  2. Marketingový mix - tvorba a štruktúra
  3. Produkt, jeho štruktúra a proces rozhodovania o produkte
  4. Interakcia marketingového mixu a nástrojov marketingovej komunikácie
  5. Marketingový informačný systém a postavenie marketingového výskumu
  6. Marketingové plánovanie a štruktúra marketingového plánu
  7. Segmentácia trhu a formy komunikácie s trhom
  8. Marketing územia a špecifiká marketingovej komunikácie
  9. Podstata, význam a základné princípy marketingovej komunikácie
  10. Stratégia životného cyklu produktu a marketingová komunikácia
  11. Medzinárodný marketing a nástroje marketingovej komunikácie
  12. Základná charakteristika a štruktúra marketingového prostredia
  13. Význam a funkcie reklamy v marketingovej komunikácii
  14. Podstata a význam public relations
  15. Základné nástroje marketingovej komunikácie
  16. Marketing služieb a neziskových organizácií
  17. Obsahové vymedzenie a základná štruktúra podpory predaja a osobného predaja
  18. Marketing a internet - elektronický obchod
  19. Návrh a štruktúra plánu marketingovej komunikácie
  20. Spotrebiteľské trhy a nákupné správanie spotrebiteľov
  21. Trhy organizácií a ich nákupné správanie
  22. Podstata a význam distribučných kanálov
  23. Formy organizácie marketingu a marketingovej komunikácie vo firme
  24. Vývoj, potreba a význam komunikácie v marketingu
  25. Postavenie a úloha ceny v marketingovom mixe
  26. Štruktúra komunikačného procesu
  27. Komparácia koncepcií marketingového manažmentu
  28. Podstata a význam direct marketingu
  29. Výrazové prostriedky reklamy a tvorba reklamných komunikátov
  30. Pôsobenie reklamných a marketingových agentúr v trhovej ekonomike