Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Svetlo-technické prostriedky na letiskových plochách

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47927
Posledná úprava
24.05.2021
Zobrazené
1 684 x
Autor:
trojan32
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Svetlo-technické zariadenia sú neoddeliteľnou súčasťou letísk po celom svete. Ich význam pre bezpečnosť leteckej dopravy je zásadný. Pomáhajú pri navádzaní lietadiel pri pristátí / vzlete na RWY a pohybe po TWY a APN. Upozorňujú na prekážky alebo informujú pilota o aktuálnej situácii na RWY a TWY. Bez svetlo-technických zariadení by nebolo možné riadiť letovú premávku v noci, alebo za zhoršených podmienok viditeľnosti. Tak ako lietadlá aj svetlo-technika na letisku sa vyvíjala postupom času. Zvyšujúce sa nároky na bezpečnosť a prevádzkové kapacity letísk, sa odrazili aj na zvyšovaní a zavádzaní svetlo-technických zariadení a sústav.

1. Formulácia úlohy
V tejto práci sa pokúsim čitateľovi objasniť svetlo-technické zariadenia a systémy, používané na letiskách a letiskových plochách. Rozdelím a spracujem problematiku osvetlenia na jednotlivé celky a pod celky tak, aby sa čitateľovi ľahšie orientovalo v zložitých svetelných systémoch.

2. Analýza svetlo-technických zariadení
Svetlo-technické zariadenia na letiskách slúžia v prvom rade ako bezpečnostný prvok. Ich úlohou je zaistiť prehľadnosť značenia tak aby v žiadnom prípade nedošlo k zámene, zlému výkladu, alebo strate orientácie. Pomáhajú s navádzaním lietadiel na pristátie, rolovanie alebo pri pojazde medzi dráhami RWY po TWY. Svetelné zariadenia sú farebne rozlíšené a ich intenzita sa dá regulovať. Presné špecifikácie svetelných systémov sú v predpise L14 Letiská.
...

Kľúčové slová:

letisko

svetlo-technické prostriedky

runway

osvetlenie letiska

letisková plocha

svetlá

osveltenie

letecká doprava

svetelné návestidlá

návesť

azimut

pristávacia dráha

vzletová dráhaObsah:
 • Úvod 3
  1. Formulácia úlohy 4
  2. Analýza svetlo-technických zariadení 4
  2.1 Druhy svetlo-technických zariadení 4
  3. Dráhové sústavy 5
  3.1 Osvetlenie RWY 5
  3.1.1 Postranné svetlá vzletovej a pristávacej dráhy 5
  3.1.2 Prahové svetelné priečky a vonkajšie prahové pol-priečky 5
  3.1.3 Osový svetelný rad RWY 6
  3.1.4 Koncová svetelná priečka 6
  3.1.5 Svetelné návestidlá dotykového pásma 6
  3.2 Osvetlenie TWY 7
  3.2.1 Osové svetelné rady TWY 7
  3.2.2 Svetelné návestidlá rolovacej dráhy na rýchle odbočenie 7
  3.2.3 Stoppriečky 7
  3.2.4 Svetelné návestidlá medziľahlého vyčkávacieho miesta 8
  3.3 Osvetlenie APN 8
  3.3.1 Svetelné návestidlá z výjazdu odnámrazovacích a protinámrazových zariadení 8
  3.3.2 Ochranné svetelné návestidlá vzletovej a pristávacej dráhy 8
  3.3.3 Plošné osvetlenie odbavovacej plochy 8
  3.3.4 Hodnoty priemerného osvetlenia, stojísk 9
  3.4 Prekážkové svetelné značenie 9
  3.4.1 Rozdelenie podľa svietivosti, typu a farby 9
  3.4.2 Použitie prekážkových svetelných návestidiel 10
  4. Približovacie sústavy 12
  4.1 Jednoduchá približovacia sústava 12
  4.2 Svetelná sústava na presné priblíženie I. kategórie 12
  4.3 Svetelná sústava na priblíženie II. a III. kategórie 12
  5. Zostupové svetelné sústavy 14
  5.1 Svetelná zostupová sústava PAPI/APAPI 14
  5.2 Svetelná zostupová sústava T-VASIS a AT-VASIS 14
  Záver 16
  Zdroje 17

Zdroje: