Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Štátnicové otázky z Pedagogiky

«»
Prípona
.zip
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45134
Posledná úprava
19.05.2014
Zobrazené
2 190 x
Autor:
eva.gorogova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.Pedagogika ako veda, jej predmet, úlohy, základné pedagogické kategórie( výchova, vyučovanie, vzdelanie, vzdelávanie, edukácia, vedomosti, zručnosti, návyky, postoje a hodnoty) Štruktúra pedagogických disciplín
Pedagogika je spoločenskovedná disciplína zaoberajúca sa pedagogickými javmi, ktoré prebiehajú vo výchovnom a vzdelávacom procese. Pojednáva o podstate, zákonitostiach a úlohách výchovy a vzdelávania. Pojem pochádza z gréckeho slova paidagógos- (pais-dieťa, agogé- vedenie) paidagogos bol človek ktorý v otrokárskych rodinách bol poverený starostlivosťou o detí.
PREDMET PEDAGOGIKY. Predmetom pedagogiky je zisťovať za akých podmienok a s akými prostriedkami dosahuje učiteľ výchovný cieľ v súlade so spoločenskými a individuálnymi potrebami, v súlade s telesným a duševným vývinom dieťaťa.
Výchova je celoživotná sociálna interakcia, zameraná na dosiahnutie vyšších kvalít a individuálny rozvoj všetkých stránok jedinca v súlade s požiadavkami spoločnosti a miestom jedinca v nej.
Vyučovanie -je proces vzájomnej interakcie učiteľa a žiakov, ktorého cieľom je osvojenie si stanoveného učiva a dosiahnutie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov.
Vzdelávanie je dlhodobá vyučovacia činnosť učiteľov zameraná na prípravu učiacich sa na ich pracovný a mimopracovný život. Proces kde učiaci získavajú vedomosti, zručnosti, návyky. Výsledkom tohto procesu je vzdelanie.
Edukácia je vzdelávanie ako sústava aktivít zacielených na celoživotné rozvíjanie znalosti, schopnosti, a iných kvalít potrebných pre spôsobilosť v budúcich rolách jednotlivca

Kľúčové slová:

pedagogika

didaktika

edukácia

výchova

psychológiaObsah:
 • štátnicové otázky
  1. Pedagogika ako veda
  2.vnútorné a vonkajšie faktory osobnosti
  3. výchova
  4.rozumová, mravna, estetická
  5.etapy procesu výchovy
  6.osobnosť učiteľa
  7.osobitosti vzdelávania dospelých
  8.didaktika

Zdroje:
 • Pelikán, Petlák, Tamášová, Porubčanová, kratochvílová, Oberuč, Hlásna, Prucha, Turek, Gavora, Mojžíšek, Pash, Petty, Reble, Matulčíková,Lechta, Novotná,
 • Zákon 245/2008 školský zákon