Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Prevencia kriminality (popísanie kriminality detí a mládeže, prevencia)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40818
Posledná úprava
05.11.2012
Zobrazené
2 852 x
Autor:
milan.baca
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Kriminalita je jedným z najzávažnejších celosvetových problémov. Zasahuje do sociálnej, bezpečnostnej, ekonomickej, kultúrnej i politickej sféry života celej našej spoločnosti. Je preto potrebné urobiť všetky možné opatrenia na zabránenie jej rastu. Potvrdzuje sa, že aj v tejto oblasti platí osvedčené − že práve prevencia je najpodstatnejšia a najefektívnejšia .

Prevencia kriminality ako súčasť vedy o kriminológii tvorí nedocenený nástroj realizácie účinných opatrení smerujúcich k eliminácii všetkých druhov kriminality. Eliminácia akéhokoľvek protispoločenského konania prispieva ku skvalitňovaniu života v multikulturálnej slovenskej spoločnosti, čím jednoznačne vytvára predpoklady pre všestranný rozvoj spoločnosti a podporu individuálneho rastu jednotlivca.

Kľúčové slová:

kriminalita detí

prevencia kriminality

kriminalita mládeže

kriminalita

faktory kriminality

preventívne programy

prevencia kriminalityObsah:
 • Abstrakt
  Kľúčové slová
  Príčiny kriminality mládeže
  Vývinové zvláštnosti obdobia dospievania
  Kriminogénne faktory
  Preventívne programy
  Oblasti kriminality vyžadujú najväčšiu pozornosť
  Vzdelávacie aktivity
  Prevencia drogových závislostí
  Krízové a poradenské zariadenia
  Metodologický prístup k výskumu
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • Matoušek, O., Kroftová, A.: Mládež a delikvence. Praha: Portál 1998.
 • Heretik, A.: Základy forenznej psychológie. Bratislava, SPN, 1994.
 • Netík, K. a kol.: Aktuální otázky boje s kriminalitou mládeže a souvisejícimi negativními jevy. Mladistvý pachatel násilné trestné činnosti. VÚK pri GP ČSSR, 5, 1987.
 • Sejčová, Ľ.: Masovokomunikačné prostriedky a kriminalita. Kriminalistika, 1996, 2, s. 135 - 148.
 • Sejčová, Ľ.: Kriminalita mladistvých a delikvencia maloletých. In: Kriminalita mládeže a preventívno-výchovné pôsobenie. Bratislava, Národné osvetové centrum, 1997, s. 6 - 28.
 • Sejčová, Ľ.: Deti, mládež a delikvencia. Bratislava, Album, 2002.
 • Sejčová, Ľ.: Negatívne spoločenské javy v súvislosti s mládežou. In: Slovensko a deti ´99. Bratislava, Slov. výbor UNICEF, 1999, s. 98 - 111.
 • Štablová, R.: Příčiny a podmínky kriminality. In: Zapletal, J.: Kriminologie. Díl I. Obecná část. Praha, PA ČR, 1994, s. 36 - 43.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko