Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Didaktika praktických činností (Tézy vyučovacieho predmetu)

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
217 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14020
Posledná úprava
23.03.2022
Zobrazené
1 972 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
DIDAKTIKA PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ
ODBORNÁ PRÍPRAVA
- VŠEOBECNÁ (VŠEOBECNÉ VZDELANIE)
a) spoločenskovedná
b) matematicko-prírodovedná - orientovaná na to, s akým materiálom sa žiaci budú pripravovať. (napr. zoologovia, opravári-elektortechnika..)
- ODBORNÉ VZDELANIE
c) teoretické - spoznávajú sa tu materiály, technologia, stroje, s ktorými pracovať budú
d) praktické - t.j. odborný výcvik
Odborným výcvikom sa budeme zaoberať. Patrí do praktickej odbornej prípravy.

Ad 1./

Pojem a predmet didaktiky OV

Didaktika je jednou z vedných disciplín pedagogiky ,skúma zákonotosti vyučovacieho procesu so zreteľom na osobnosť žiakov.
Predmetom didaktiky OV skúmanie cieľov a úloh obsahu odborného výcviku, určenie vyučovacích zásad, metód vyučovania a jeho organizačných foriem. Didaktika OV využíva poznatky všeobecnej pedagogiky, didaktiky, teórie výchovy a pedagogickej psychológie. DIDAKTIKA OV skúma obsah, aké majú byť vyuč. spôsoby, organizačné prostriedky, náradie s cieľom naučiť žiaka využívať skúsenosti v praxi.
Pramene:
- technicko - technologická stránka
- pedagogicko - psychologické princípy
...

Kľúčové slová:

didaktika

odborný výcvik

učebný plán

učebné osnovy

vyučovacie zásady

vyučovacie metódy

organizačné formy

vyučovanie

SOU

SOŠ

učiteľ

brainstorming

pedagogika

žiakObsah:
 • 1. Pojem a predmet didaktiky odborného výcviku ( ďalej len OV )
  2. Ciele a úlohy, charakteristika a zvláštnosti vyuč. Predmetu OV
  3. Požiadavky kladené na OV
  4. Pedagogicko-psychologické princípy vyučovacieho procesu v OV
  5. Postup pri osvojovaní si pracovných zručností a prac. návykov. Etapy postupu
  6. Obsah vyučovacieho predmetu
  7. Didaktická analýza obsahu OV
  8. Usporiadania učiva v OV do didaktického systému. Druhy didaktických systémov usporiadania učiva v OV
  9. Uplatnenie didaktických zásad vo vyučovaní OV
  10. Vyučovacie metódy v OV. Klasifikácia vyučovacích metód.
  11. Využívanie slovných vyučovacích metód v OV
  12. Využívanie názorných vyučovacích metód v OV
  13. Využívanie praktických vyučovacích metód v OV
  14. Didaktické funkcie v odbornom výcviku
  15. Organizačné formy vyučovania v OV. Klasifikácia a požiadavky kladené na organizačné formy vyučovania
  16. Organizačné formy vyučovania v OV z hľadiska kooperatívnych vzťahov
  17. Organizačné formy vyučovania v OV z hľadiska vzťahu žiakov k miestu na ktorom sa OV uskutočňuje
  18. Organizačné formy vyučovania z hľadiska času, v ktorom OV prebieha
  19. Typy vyuč. dní vzhľadom na prioritné didaktické funkcie, ktoré sa v nich majú plniť
  20. Pedagogická práca učiteľa praktickej prípravy, jej štruktúra
  21. Plánovanie a príprava učiteľa praktickej prípravy na vyučovací proces
  22. Tvorivosť vo vyučovacom procese, tvorivosť žiaka, podmienky rozvíjania tvorivosti
  23. Tvorivá pedagogická práca učiteľa praktickej prípravy. Oblasti uplatnenia pedagogickej tvorivosti učiteľa ( atmosféra, obsah, učebná práca )
  24. Metodiky a koncepcie vyučovacieho procesu v OV podporujúce rozvoj tvorivosti žiakov ( simulačná metóda, inscenačná metóda, brainstorming, metóda čiernej skrinky, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie )

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • prezentácie
 • skriptá
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko