Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Všeobecná didaktika - Učiteľ a žiak vo výučbe

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48262
Posledná úprava
28.02.2023
Zobrazené
356 x
Autor:
locko
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Osobnosť učiteľa je v dnešnej dobe vnímaná rôznymi spôsobmi. Pre niektorých je vzorom, pre iných nepriateľom. Do akej miery ovplyvňuje osoba učiteľa životy detí, žiakov a študentov? Aké vlastnosti by mal mať pedagóg aby sa im stal zároveň priateľom? Učiteľstvo je krásne ale aj veľmi zodpovedné povolanie tých, čo na seba berú úlohu vyučovať v školách, a pomáhať tak rodičom pri plnení ich povinností i zastupovať ľudskú spoločnosť. Toto povolanie si vyžaduje osobitné vlohy mysle i srdca, veľmi starostlivú prípravu, ako aj stálu a pohotovú schopnosť obnovy a adaptácie.

Učiteľské povolanie má rozhodujúci význam v oblasti vzdelávania aj výchovy žiakov ale niekedy aj rodičov a preto je na učiteľa kladený celý rad požiadavkou a očakávaní. Ideálny učiteľ by mal byť každý jeden človek, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť. Byť dobrým učiteľom ale neznamená len, aby bol učiteľ vzdelaný a mal vzťah k deťom. Povinnosťou ideálneho učiteľa je nielen učiť ale aj motivovať, podporovať a rozvíjať žiakovu osobnosť, jeho schopnosti, zručnosti a spôsobilosti. Okrem iného by mal žiakov rešpektovať, správať sa ako vzor, z ktorého si môžu brať príklad.

Komunikáciu vo vyučovaní pokladám za hlavný prostriedok k tomu, aby žiaci s učiteľom i medzi sebou navzájom nadväzovali vzťahy a tým povzbudzovali motiváciu k obojstrannej spolupráci a k vytváraniu pozitívnej atmosféry v triede. Vyučovanie bez komunikácie totiž stráca na plnohodnotnosti a nemôže tak byť účinným a prospešným pre rozvoj účastníkov vyučovania. Obzvlášť vo veku nástupu dieťaťa do školy, kedy je to práve škola, ktorá má veľký vplyv na rozvíjanie rečového prejavu žiaka.
...

Kľúčové slová:

didaktika

pedagogika

všeobecná didaktika

vzdelávaco výchovné štýly

vzdelávanie

výchova

komunikácia

pedagogická komunikácia

učiteľ

žiak

pedagóg

kompetencie učiteľaObsah:
 • Úvod -3-
  1. Vzdelávaco výchovné štýly -4-
  2. Kompetencie v profesii učiteľa -5-
  3. Pedagogická komunikácia -6-
  4. Roviny pedagogickej komunikácie -7-
  Záver -9-
  Zoznam použitej literatúry -10-

Zdroje:
 • DYTRTOVÁ, Radmila. 2008. Začínající učitel. Brno : Tribun, 2008. s. 90. ISBN 978-80-7399-596-6.
 • DYTRTOVÁ, R.,KRHUTOVÁ, M.2009. Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada a.s.,2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2863-6.
 • FERNSTERMACHER, G. D., SOLTIS, J.F. 2008. Vyučovací styly učitelů. Praha: PORTÁL, 2008. 124 s. ISBN 978-80-7367-471-7.
 • GAVORA, P. a kol. Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava : VEDA, 1988. 256 s. PKV 071-052-88.
 • KOHOUTEK, Rudolf a OURODA, Karel. 2000. Psychologie osobnostních typu učitele. Brno : Akademické nakladatelstvi CERM, s.r.o., 2000. s. 19. ISBN 80-7204-176-2.
 • SEBEROVÁ, Alena. 2006. Výzkumná kompetence v učiteslé profesi a ve vzdělávání učitelu. Ostrava : Ostravská Univerzita, 2006. s. 250. ISBN 80-7368-270-2.
 • ŠTVERÁK, Vladimír. 1999. Obecná a srovnávací pedagogika. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-246-000-3-X.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko