Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Pedagogika 19. storočia (Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Tolstoj, Ušinskij)

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48135
Posledná úprava
28.02.2023
Zobrazené
854 x
Autor:
locko
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Otázky výchovy patria v živote človeka k výsostne dôležitým otázkam jednotlivca i spoločnosti. Skúmaniu výchovy sa venujú vedy o výchove. Objasňujú výchovu zo svojho špecifického uhla pohľadu, analyzujú rôzne aspekty tohto zložitého fenoménu, ktorý je zásadne dôležitý pre rozvoj osobnosti človeka, život s ľuďmi a so sebou samým.

Pedagogika sa tradične definuje ako veda o výchove - edukácii, konkrétnejšie veda o výchove a vzdelaní. Medzi vedami o výchove má pedagogika osobitné miesto svojím komplexným, systémovým prístupom.

Pedagogika je pomerne mladá veda. Vyčlenila sa z filozofie, podobne ako psychológia, sociológia a ďalšie vedy.

Pedagogické myslenie 19. storočia je zastúpené množstvom významných osobností vo viacerých krajinách Európy aj v anglosaskom prostredí.

Pedagogické myslenie v 19. storočí

Až do 19. storočia sa o prírodovedu zaujímalo len niekoľko jednotlivcov, a preto nebolo nutné analyzovať technické procesy. Vzhľadom na obrovský rozvoj prírodovedy v 19. storočí sa začína rozvíjať a zdokonaľovať aj technika, čím bol objavený jej praktický význam pre výrobnú prax a odhalený jej zmysel. Koncom19. storočia rozvoj hlavných priemyselných odvetví už nebol mysliteľný bez úzkej spolupráce moderného spôsobu výroby a technológií s vedou.

Popisovaná skutočnosť sa mení na skutočnosť analyzovanú, vyjadrenú a redukovanú pojmovým systémom, rekonštruovanú s cieľom využitia pre svoju vlastnú potrebu. Len čo sa prírodovedecká koncepcia stala základom modernej techniky, osvojuje si ju široký okruh ľudí. Tak vzniká priestor pre inštitucionálny charakter vzdelávania. V prvej polovici 19. storočia sa začína meniť aj obsah učebníc. Svet človeka sa oddeľuje od analyzovaných prírodných javov. Príklad z prírody nemusí v sebe obsahovať morálny rozmer, musí však byť javovo reprezentatívny a osvetliť celý komplex javov.
...

Kľúčové slová:

základy pedagogiky

pedagogika

výchova

rozvoj osobnosti

edukácia

vzdelanie

vzdelávanie

dieťa

škôlka

Pestalozzi

Herbart

Frobel

Tolstoj

UšinskijObsah:
 • Úvod
  Pedagogické myslenie v 19. storočí
  Predstavitelia pedagogiky 19. storočia
  Johann Heinrich Pestalozzi
  Johann Friedrich Herbart
  Friedrich Fröbel
  Lev Nikolajevič Tolstoj
  Konstantin Dmitrijevič Ušinskij
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • BRŤKOVÁ, M., TAMÁŠOVÁ, V.,PROSCZUKOVÁ, D.: Kapitoly z dejín pedagogiky. Bratislava: Pressent, 2000.
 • JÚVA, V., sen. JÚVA, V., jun.: Stručné dejiny pedagogiky.: Brno: Paido, 1997.
 • KUDLÁČOVÁ, B.: Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava: PdF TU, 2003
 • REBELE, A.: Dejiny pedagogiky. Bratislava: SPN, 1995, s. 9.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko