Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Pedagogika voľného času

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45028
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
2 091 x
Autor:
eva.gorogova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pedagogika voľného času

PaedDr. Michal Loncko, PhD.
loncko@dti.sk
Vymedzenie, teoret. A metod. Východiská, voľný čas - charakter., funkcie, obsah a organizácia, v.c. ako prevencia proti patol. Javom.

I.

Pojem:

V.č.- je časové obdobie, počas ktorého si svoje činnosti môžeme slobodne vybrať, pričom tieto činnosti vykonávame dobrovoľne, s potešením a prinášajú nám pocit uspokojenia a uvoľnenia. (opak čas. Obdobia nutnej práce a povinností)

V.č. - pojem v sebe zahrňuje: odpočinok, rekreáciu, zábavu, záujmové činnosti, záujmové vzdelávanie, dobrovoľná spoločensky prospešná činnosť

Voľnočasové aktivity u detí a mládeže - nepatrí tu vyučovanie a činnosti s ním súvisiace, základná starostlivosť o zovňajšok a osobné veci, povinnosti súvisiace s chodom rodiny, domácnosti, výchovné zariadenia ani činnosti zabezpečujúce biologickú existenciu človeka (jedlo, spánok, hygiena, zdravotná starostlivosť)

Prostredie voľnočasových aktivít u detí:

Kľúčové slová:

pedagogika

voľný čas

aktivity

časové obdobie

existenciaObsah:
 • Pojem:
  V.č.- je časové obdobie, počas ktorého si svoje činnosti môžeme slobodne vybrať, pričom tieto činnosti vykonávame dobrovoľne, s potešením a prinášajú nám pocit uspokojenia a uvoľnenia. (opak čas. Obdobia nutnej práce a povinností)
  V.č. - pojem v sebe zahrňuje: odpočinok, rekreáciu, zábavu, záujmové činnosti, záujmové vzdelávanie, dobrovoľná spoločensky prospešná činnosť
  Voľnočasové aktivity u detí a mládeže - nepatrí tu vyučovanie a činnosti s ním súvisiace, základná starostlivosť o zovňajšok a osobné veci, povinnosti súvisiace s chodom rodiny, domácnosti, výchovné zariadenia ani činnosti zabezpečujúce biologickú existenciu človeka (jedlo, spánok, hygiena, zdravotná starostlivosť)

Zdroje:
 • Pávková, J. a kol.: Pedagogika volného času, Praha: Portál, 2004.
 • Porov. REIFOVÁ, I. et al.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 139. ISBN 80-7178-926-7
 • Porov. REIFOVÁ, I. et al.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 102.
 • Porov. McLUHAN: Media as translators. In: Understanding media. [online]. [s.a.]
 • BOHONY, P.: Didaktická technológia. Nitra : PF UKF, 2003, s. 135.
 • Televíznym štúdiom sa tu nemyslí iba štúdiové prostredie teda interné prostredie, ale aj externé prostredie, teda exteriér.
 • Instructor Manual Outward Bound 1988.
 • Instructor Manual Outward Bound 1988