Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48309
Posledná úprava
17.02.2023
Zobrazené
398 x
Autor:
danielaj
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Teoretická časť - Terapia a náprava porúch učenia

Efektívnosť terapie

Nielen v zahraničí ale aj u nás sa kladie veľký dôraz na meranie efektívnosti. Obsah pojmu efektívnosť nie je celkom jednoznačný ani presne vymedzený. Spája sa s ním niekoľko synoným ako sú: účinnosť, hospodárnosť, produktívnosť, účelnosť, prospešnosť, užitočnosť.

B. Rosenshine (1983) charakterizuje efektívne vyučovanie nasledovne:
- aktualizácia prv osvojeného učiva,
- sprístupnenie jasných cieľov vyučovania žiakom,
- vyučovanie v malých krokoch zabezpečujúcich chápanie učiva žiakmi,
- uvádzanie mnohých ukážok a príkladov využitia učiva,
- samostatná práca žiakov,
- spätná väzba,
- korektívne vyučovanie, doučovanie žiakov v prípade nedostatočného osvojenia učiva,
- zopakovanie a systematizácia jednotky učiva ätématického celku, modulu).

Efektívnosť terapie zahŕňa:

1. Čas venovaný na dosiahnutie cieľa.
2. Energia vynaložená terapeutom alebo dieťaťom na dosiahnutie cieľa./ cieľov.
3. Výsledky činností vo vzťahu k vynaloženému času a energii.

Za efektívnu sa považuje terapia, pri ktorej sa použije adekvátna metóda, aby terapeut pritom prenikol do podstaty problému a dieťa malo primeraný časový priestor na aplikáciu nových zručností a vedomostí. Za rozhodujúce kritérium efektívnosti väčšina autorov pokladá kvalitu výsledkov učebného procesu. Čo presne je možné považovať za výsledky učebného procesu, nie je jednoznačné. Môžu to byť tak získané vedomosti, zručnosti, osvojené návyky, ako aj rozvoj pamäti, myslenia, predstavivosti. Je nepochybné, že súčasná doba poskytuje vďaka modernizácii učebných pomôcok, techniky a metód procesu učenia rôzne možnosti zvyšovania efektívnosti (Rozvadský Gugová, 2017).
...

Kľúčové slová:

pedagogika

psychológia

pedagogická psychológia

učenie

poruchy učenia

škola

vyučovanie

dyslexia

dysgrafia

dysortografia

diktát

písanie

čítanie

logopédia

slová

písmenáObsah:
 • 1 Úvod 3
  2 Teoretická časť - Terapia a náprava porúch učenia 3
  2.1 Efektívnosť terapie 3
  2.2 Pedagogicko-psychologické aspekty dyslexie a dysgrafie 4
  2.3 Hodnotenie detí s poruchami učenia 5
  2.4 Náprava porúch učenia 6
  3 Praktická časť 8
  3.1 Metóda farebných kociek 8
  3.2 Zostavovanie slov z daných písmen. 8

Zdroje:
 • Pokorná, E. 2007. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. 4.vydanie. Praha : Portál, 2007, ISBN978-80-7367-350-5
 • Rosenshine, B. (1983). Teaching functions in instructional programs. Elementary School Journal, 83(4),, s. 335-351
 • ROZVADSKÝ GUGOVÁ, G. (2017). Čo vieme a nevieme o poruchách učenia. Praha: Martin Koláček - E-knihy jedou, 2017, 180 s. ISBN 978-80-7512-776-1
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko