Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Adolescencia (ČASOVÉ ČLENENIE ADOLESCENCIÍ PODĽA VEKU, SEXUÁLNY VÝVOJ /RANÁ ADOLESCENCIA/...)

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14088
Posledná úprava
01.06.2022
Zobrazené
2 070 x
Autor:
sniperxyz
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Hlavné znaky obdobia adolescencie:

- diferenciácia v uplatnení sociálnej role medzi študujúcimi adolescentnmi a pracujúcimi
- budovanie svojej identity /náboženskej, politickej, pracovnej, osobnej/
- uvoľňovanie väzieb medzi adolescentmi a rodičmi, postupné zanikanie závislosti na rodičoch
- prudký fyzický vývin na začiatku obdobia, na konci je fyzický vývin prakticky ukončený
- nadväzovanie intímnych vzťahov, sexuálny život /častejšie u pracujúcich adolescentov/, nájdenie mužskej alebo ženskej identity
- potreba samostatnosti, na začiatku obdobia manifestovaná aj chválením a predvádzaním sa
- formovanie úrovne sebavedomia a životných ašpirácií
- na konci obdobia sa hranice medzi adolescentom a mladším dospelým vekom prudko stierajú
- vývoj osobnosti je prakticky ukončený a na konci obdobia majú adolescenti relatívne stále záujmy i postoje a pripravujú /alebo už vykonávajú/ svoje budúce povolanie
- reč má väčší rozsah, výstižnosť a hlbší obsah
- vyhranenie záujmov
- po 18. roku väčšia stabilita citov
- sexuálne styky nie sú motivované láskou, ale skôr zvedavosťou
- manželstvá sa nezriedka končia rozvodom

ADOLESCENCIA:
Adolescencia je obdobie prechodu z detstva do dospelosti.
Vekové hranice pre toto obdobie nie sú presne definované, ale za dolnú hranicu považujeme vek približne 12 rokov a hornú hranicu 20-22 rokov.
V tomto období dosahuje mladý človek pohlavnú zrelosť a buduje si vlastnú identitu ako jedinec oddelený od rodiny.
...

Kľúčové slová:

adolescencia

dospievanie

psychológia

identita

sexuálny vývoj

puberta

vývin

sexuálna orientácia

inteligencia

myslenie

socializácia

sexualita

etika

cítenie

etické cítenieObsah:
 • ČASOVÉ ČLENENIE ADOLESCENCIÍ PODĽA VEKU
  ADOLESCENCIA
  SEXUÁLNY VÝVOJ /RANÁ ADOLESCENCIA/
  PUBERTA
  PSYCHOLOGICKÉ NÁSLEDKY PUBERTY
  BUDOVANIE IDENTITY
  STATUSY IDENTITY
  DOSIAHNUTÁ IDENTITA
  PRIJATÁ IDENTITA
  MORATÓRIUM
  DIFÚZIA IDENTITY
  INTELIGENCIA
  MYSLENIE
  VERBÁLNY PREJAV
  SOCIALIZÁCIA
  EMANCIPÁCIA
  NADVÄZOVANIE VZŤAHOV S VRSTOVNÍKMI
  SEXUALITA V OBDOBÍ DOSPIEVANIA
  VOĽBA POVOLANIA
  ETICKÉ CÍTENIE
  PRÁCA A ZÁUJMY
  MANŽELSTVO
  POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Zdroje:
 • M. Nakonečný - LEXIKON PSYCHOLOGIE, nakl. Vodnár, Praha 5, 1995, str. 397
 • M. Nakonečný - ENCYKLOPEDIE PSYCHOLOGIE, Academia Praha, 1997, str. 435
 • R.L. Atkinsonová, R.C. Atkinson, E.E. Smith, D.J. Bem - PSYCHOLOGIE, Victoria Publishing a.s., Praha, 1995, str. 863
 • J. Šútovec, M. Bubeníková, E. Lepiešová, K. Szaboová - PSYCHOLÓGIA A PEDAGOGIKA, vydavateľstvo OSVETA, Martin, 1994, str. 196-200
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko