Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Vplyv hutníckeho priemyslu na životné prostredie

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41684
Posledná úprava
09.03.2013
Zobrazené
2 153 x
Autor:
martin.volcko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vplyv hutníckeho priemyslu, rozdelenie definovanie výroby a celého hutníckeho priemyslu s výrobnými schémami , charakterizovanie všetkých vplyvov na životné prostredie.

1 Charakteristika hutníckeho priemyslu
1.1 Základná charakteristika

Spracovanie kovov sprevádza ľudstvo od začiatku civilizácie. O význame kovov v dejinách ľudstva svedčí aj skutočnosť, že prvé etapy dejín boli nazvané práve podľa druhu vtedy objavených a rozšírených kovov a zliatin. Okolo roku 4500 pred n. l. v niektorých oblastiach Stredného východu a Európy remeselníci dokázali vyrobiť drobné šperky a jemné nástroje, napr. rydlá. Nepoužívali pri tom techniku svojich predkov – tepanie zrniek medi, ale teplo plameňa vediac, že pri určitej teplote sa meď roztaví. Tak sa zrodila metalurgia. Cesta k tomuto objavu však nebola ľahká. Dlhý čas bolo známe len opracovanie medi tepaním. Remeselníci údermi nástrojov dávali kovu tvar bez toho, aby zasiahli do jeho štruktúry. K rozhodujúcej zmene došlo vo chvíli, keď človek pomocou plameňa roztavil kov a vyrobil z neho predmet podľa svojich predstáv...

Kľúčové slová:

hutnícky priemysel

životné prostredie

výroba koksu

výroba surového železa

výroba ocele

kuplová pec

elektrická indukčná pec

rotačná pecObsah:
 • Zoznam obrázkov
  Zoznam tabuliek
  1 Charakteristika hutníckeho priemyslu
  1.1 Základná charakteristika
  1.2 Výroba koksu
  1.3 Výroba surového železa
  1.4 Výroba ocele
  2 Vplyv hutníctva na životné prostredie
  2.1 Vplyv jednotlivých technológií na životné prostredie
  2.1.1 Kuplová pec
  2.1.2 Elektrická indukčná pec
  2.1.3 Rotačná pec
  2.1.4 Elektrická oblúková pec
  3 Hutnícky priemysel a ovzdušie
  3.1 Prachy a ich vlastnosti
  3.2 Vznik prachov v jednotlivých stupňoch zlievarenského procesu
  3.3 Možnosti znižovania znečistenia ovzdušia
  4 Odpady z hutníckej výroby
  4.1 Trosky zo zlievarenských procesov
  5 Možnosti využitia vedľajších produktov hutníckej výroby
  5.1 Možnosti využitia zlievarenských odpadov
  5.2 Možnosti využitia metalurgických trosiek
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • SZABOVÁ, Terézia – KOŠČOVÁ, Mária: Základy ekológie a environmentalistiky. Košice : FBERG TU, 2000. ISBN 80-88964-52-0
 • PRIBULOVÁ, Alena – CENGEĽ, Peter – BARTOŠOVÁ, Martina: Odpady z výroby oceľových a liatinových odliatkov. Košice : HF TU, 2010. ISBN 978-80-553-0601-8
 • PRIBULOVÁ, Alena - FUTÁŠ, Peter – VASKOVÁ, Iveta: Zborník prednášok z konferencie Quo vaids foundry – Ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva. Košice : HF TU, 2010. ISBN 978-80-553-0506-6
 • MIHOK, Ľubomír – FRÖHLICHOVÁ, Mária – BARICOVÁ, Dana – PRIBULOVÁ, Alena: Základy hutníckych technológií. Košice: HF TU, 2004. SIČÁKOVÁ, Alena: Stavebné materiály – Vybrané kapitoly. Košice: SvF TU, 2007. ISBN 978-80-553-0492-2.
 • Charakteristika hutníctva. [online].
 • Hutníctvo je dedičom ťažkého priemyslu. [online].