Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Možnosti cestovného ruchu v Komárne a jeho okolí

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
15,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2221
Posledná úprava
30.09.2016
Zobrazené
4 933 x
Autor:
zapalka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Komárno sa považuje za centrum Podunajska a je situované pri sútoku Váhu a Dunaja. Vzniklo v rannom stredoveku a patrí k najstarším mestám na Slovensku. Má bohatú históriu, kultúrne tradície a významné kultúrne pamiatky. Okres zahŕňa 40 obcí, kde na rozlohe 1045 km2 žije 108 911 obyvateľov. Mesto Komárno je rušným hraničným mestom s 38 tisíc obyvateľmi. (4) Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí Komárňanská pevnosť, najväčšie bastiónové opevnenie v strednej Európe. Slúžila ako obrana pred Turkami. Pevnosť odolala prakticky všetkým nájazdom Turkov a až silné zmetrasenie v 17. storočí ju poškodilo do takej miery, že stratila svoj strategický význam. Pozostatky pevnostného systému sú dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Technickými pamiatkami je Hurbanovské observatótium a Vodojem - prečerpávacia stanica pri obci Virt. Raritou je vodný mlyn v Kolárove ako dôkaz remeselnej zručnosti našich predkov. Ľudovú architektúru reprezentuje roľnícky dom v obci Martovce.
V meste je dominantou Zichyho palác, v ktorom dnes sídli Podunajské múzeum. Ďalšou pozoruhodnosťou je neorenesančná radnica, Kostol sv. Ondreja a Kostol sv. Rozálie. Potom je to Vojenský kostol, kalvínsky kostol a pôvodne barokový kostol pravoslávnej srbskej cirkvi s neskorobarokovou Kaplnkou sv. Jozefa.
Veľkou turistickou atrakciou Komárna je Nádvorie Európy, neďaleko Námestia gen. Klapku. Symbolicky je tu zobrazená celá Európa vďaka komplexu stavieb s typickými prvkami architektúry 45 európskych krajín a regiónov. Na nádvorí Európy sa nachádza aj hudobný pavilón, sochy patrónov Európy, 33m vysoká výhliadková veža a katakomby v podzemí, kde vznikol výstavný priestor. Spojenie historického jadra mesta s Nádvorím tvoria historické vstupné brány, z ktorých každá nesie meno uhorského panovníka.

Kľúčové slová:

cestovný ruch

Komárno

Podunajské múzeum

geotermálne vody

tranzitný turizmus

agloturistikaObsah:
 • 1. Úvod
  1.1. Geografia, fauna a flóra
  1.2. Geológia - región neogénnych tektonických vkleslín
  1.2.1. Vymedzenie a geologická charakteristika
  1.2.2. Horninové prostredie
  1.2.3. Hydrogeologické pomery
  1.2.4. Geomorfologické pomery
  1.3. História
  2. Súčasné možnosti cestovného ruchu mesta a jeho okolia
  2.1. Kultúrne a historické pamiatky
  2.2. Rekreačný šport
  2.3. Kultúrne a športové podujatia
  2.4. Prírodné pamiatky
  2.5. Ubytovacie možnosti
  3. Návrhy na využitie potenciálu cestovného ruchu v regióne
  3.1. Prioritné ciele pre rozvoj existujúcich foriem cestovného ruchu v regióne
  3.1.1. Geotermálne vody
  3.1.2. Cykloturistika
  3.1.3. Pobyt pri vode
  3.1.4. Tranzitný turizmus
  3.1.5. Špecifické formy cestovného ruchu
  3.1.6. Poznávací turizmus
  3.1.7. Vidiecky turizmus a agroturistika
  3.1.8. Mestský turizmus
  3.1.9. Individuálna rekreácia
  3.1.10. Prímestská rekreácia
  3.2. Vyhodnotenie negatív a pozitív: swot analýza cestovného ruchu v regióne (z regionálneho a celoslovenského pohľadu)
  3.3. Plánované centrá rozvoja komárna v rámci nitrianskeho samosprávneho kraja
  3.4. Konkrétny návrh na podporu rozvoja cr v regióne: vypracovanie poznávacieho zájazdu „ komárno“ v kombinácii s výukou jazyka a využitím potenciálu sledovanej oblasti
  4. Záver
  Zoznam obrázkov
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Geografie Československé socialistické republiky, Ludvik Mištera a kolektiv, Státni pedagogické nakladadelství Praha, 1985
 • Regionálna inžinierska geológia, M. Matula, J. Pašek, Alfa - vydavateľstvo technickej a ekonomickej literaturz, Bratislava, 1986
 • Slovensko, prechádzky storočiami miest a mestečiek, Ľ. Husovská, Príroda a.s. Bratislava 1994
 • Slovensko - sprievodca, Šport - slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1984
 • Slovensko, turistický sprievodca Pavol Weiss, ELITA, 1994
 • Internet