Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Rodičia a deti - nové modely spolužitia - seminárna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45582
Posledná úprava
19.01.2015
Zobrazené
851 x
Autor:
barbora.ciglanova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou mojej seminárnej práce sú rodičia a deti, čiže rodina, a jej nové modely spolužitia. Tradičná rodina má dnes iný význam ako mala kedysi, je dnes vystavená útokom zo všetkých strán a chýba jej spoločenská a politická podpora. Ničením tradičných hodnôt deti strácajú právo na obidvoch rodičov a rodinné zázemie, ktoré ako jediné dáva zodpovedajúce podmienky zdravého rozvoja.

Aj preto najprv charakterizujem rodinu z historického kontextu, kedy vznikla a aké mala podoby. Porovnám súčasnú rodinu s rodinami v minulosti a objasním zmeny, ktoré nastali. Zmenami sa myslia tie rodiny, ktoré sú v určitej kríze. Myslí sa tým, že veľa rodín, manželských aj nemanželských zväzkov s deťmi, sa rozpadá. Následne je s tým spojený vznik novej rodiny.

Ďalej predstavím rodinu ako oporný bod spoločnosti a najvýznamnejšiu zložku výchovy mladého človeka. Kvalita rodinného života je najdôležitejšia zložka pre výchovu novej generácie.

Rodina je spoločenská inštitúcia, ktorá odráža stav a vývoj celej spoločnosti. Je naozaj súčasná rodina v kríze alebo sa len formuje a zachováva svoje funkcie?

Kľúčové slová:

spoločnosť

rozvod

zmeny

rozpad

generáciaObsah:
 • Úvod -3-
  1. História rodiny -4-
  2. Definícia rodiny a jej charakteristika -6-
  2.1. Rodina a prostredie rodiny -6-
  2.2. Charakteristika súčasnej rodiny -7-
  3. Zmeny v rodine a nové modely spolužitia -9-
  3.1. Manželská rodina -9-
  3.2. Nemanželské spolunažívanie s deťmi -9-
  3.3. Rodiny iba s jedným s rodičov -11-
  3.4. Rodiny s nevlastnými deťmi -11-
  3.5. Medzigeneračné vzťahy -12-
  3.6. Počet detí v rodine -12-
  4. Zmeny v rodinnej každodennosti -13-
  Záver -14-
  Zoznam bibliografických odkazov -15-

Zdroje:
 • GIDDENS, A. Důsledky modernity. 2. vyd. Praha: SLON. 2003, 200 s. ISBN 80-86429-15-6
 • KELLER, J.: Dvanáct omylů sociologie. Praha, SLON 1995
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál. 2008. 215 s. ISBN 978-80-7367-383-3
 • MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON. 1997. 144 s. ISBN 80-85850-24-9
 • MLÁDEK, J. - SIROČKOVÁ, J., 2004: Kohabitácia ako jedna z foriem partnerského spolužitia obyvateľstva Slovenska.
 • MOŽNÝ, I. Moderní rodina. Brno: Blok. 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-87
 • MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha: SLON. 2002. 251 s. ISBN 80-86429-05-9
 • ONDREJKOVIČ, P. Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine - kontinuita a zmena. Príspevok k diskusii o charaktere rodiny na Slovensku. 2006
 • PEUCKERT, R. 2002: Familienformen im sozialen Wandel. Opladen, Leske u. Budrich.
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál. 2007. 219 s. ISBN 978-80-7367-250-8
 • TŐLKE, A. - HANK, K. (Hg.), 2005: Männer - das „vernachlästigte“ Geschlecht in der Familienforschung, Wiesbaden.