Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Môže byť inštitúcia nátlakom?

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5671
Posledná úprava
16.11.2017
Zobrazené
1 040 x
Autor:
mejby
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Mravnosť a morálka
Výrazy mravnosť a morálka pochádzajú z latinského mores, čo je množné číslo od mos a znamená obyčaj, zvyk, spôsob správania sa a konania. Tradičné pravidlá správania sa, vžité postupy a nepísané zákony riadili spoločnosť ľudí žijúcich spolu od prvopočiatkov. Každá spoločnosť považuje určité formy správania za dobré, správne a spravodlivé, inak povedané cnostné, a iné formy za zlé, mrzké a nesprávne, iným slovom za nemorálne. Tieto morálne postoje sú hlboko zakorenené a starostlivo sa vštepujú všetkým členom spoločnosti už v mladosti. Princípy mravnosti preberajú deti predovšetkým od rodičov a učiteľov, ktorí odovzdávajú ďalej svoj morálny kódex prevzatý od predchádzajúcich generácii...
Mravnosť a morálka
• V skutočnosti sú ľudské túžby bezmedzné. Človek zažíva šťastie, keď sú jeho túžby vo vzniknutých hraniciach uspokojené. Keď prejde za tieto hranice, stane sa príliš nabudeným a bude cítiť prázdnotu a prípadne bolesť, pretože nemôže svoje túžby naplniť. Morálny štandard funguje presne ako nástroj na obmedzenie a skrotenie nevhodných ľudských túžob. Na základe tohto bodu, vysoká morálka tiež prináša ľuďom šťastie.
Mravnosť a morálka
• Povedzme si napríklad o jedení. Ľudia radi jedia mäso a zeleninu a majú radi mnoho chutí, slané či sladké, kyslé či korenisté, a tak ďalej. Keď životná úroveň človeka dosiahne úroveň, keď ľudia môžu jesť čo chcú a majú uspokojenú svoju základnú potrebu po potrave, začnú odhadzovať zvyšky. Zahadzujú všetky zvyšky, aby mohli jesť zakaždým čerstvú a chutnú potravu. V skutočnosti, keď sa ľudia takto správajú, strácajú pri tom cnosť. Jediná vec je, že škoda, ktorú si spôsobili kvôli tomu, že stratili cnosť, im nie je hneď známa. Preto ľudia aj naďalej zahadzujú zvyšky. Ako beží čas, ľudia začínajú hľadať novú a exotickú potravu, aby uspokojili svoje chúťky.

Kľúčové slová:

náboženstvo

nátlak

morálka

inštitúcie

morálka

náboženstvo

mravnosť

analýzaObsah:
 • Mravnosť a morálka
  Morálka a jej analýza
  Vznik náboženstva
  Posmrtný život
  Polyteizmus
  Začiatok kresťanstva
  Kresťanstvo
  Misie
  Križiacke výpravy
  Inkvizícia
  Honba na bosorky
  Pálenie kníh
  Sloboda
  Medicína
  Súčasnosť
  Následky

Zdroje:
 • SUCHOV, A.: Náboženstvo ako spoločenský fenomén. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1972
 • UGRINOVIČ, D.: O specifičnosti náboženství. 1. vyd. Praha: NPL, 1963
 • KOREC, J.: Cirkev v zápase stáročí: Od Neróna po osvietenstvo. Bratislava: LÚČ, 1990
 • Dejiny kresťanstva On-line at: http://slovhumanist.nazory.cz/history1.html
 • Wikipedia: Slobodná encyklopédia On-line at: http://www.wikipedia.org