Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Alkoholizmus ako sociálny jav

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6644
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
2 911 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Alkohol je pravdepodobne najstaršia známa droga. Je tu s nami celé tisícročia, sprevádza nás celý život. Nezaobíde sa bez neho žiadna významná udalosť - od narodenia až po smrť. Všetci, alebo skoro všetci pijeme. Alkohol je nápoj, pochutina, potravina, ale aj droga so všetkými vlastnosťami drogy: zlepší náladu, odstráni úzkosť, strach, pomôže zabudnúť na zlé, zbližuje ľudí, ale vytvára aj telesnú a duševnú závislosť, poškodzuje zdravie, vzťahy, prináša utrpenie závislému i jeho okoliu.

Alkohol je našou národnou drogou číslo jedna. Nepije ho len malé percento ľudí. Spoločnosť ho akceptuje ako svoju súčasť a myslí si, že to inak ani nemôže byť. Zatiaľ čo fajčenie sa z verejného života opatrne vytráca, alkohol a dokonca aj nadmerné pitie sa toleruje. Drienkovica bola symbolom slovenskej pohostinnosti aj na najvyššej úrovni, sme tolerantní k výstrelkom politikov - počuli ste, že by niekto nebol zvolený, aj keď je o ňom známe, že pije veľa? Pijú naše idoly: umelci, speváci, športovci, ľahko im to prepáčime.

Kľúčové slová:

alkoholizmus

spoločnosť

stupne opilosti

rozvodovosť

invalidizácia

abstinencia

doliečovací proces

drogaObsah:
 • Úvod
  Teoretická časť
  1 Alkoholizmus ako negatívny jav spoločnosti -7-
  1.1 Formovanie postoja k alkoholu na území slovenska -8-
  1.2 Situácia na Slovensku od roku 1995 do roku 2004 -11-
  2 Alkoholizmus ako chorobná závislosť -13-
  2.1 Alkohol a spôsoby jeho konzumácie -14-
  2.2 Stupne opilosti -18-
  2.3 Vývojové fázy závislosti od alkoholických nápojov -21-
  2.4 Typológia závislosti od alkoholických nápojov -23-
  2.5 Faktory ovplyvňujúce vznik závislosti od alkoholických nápojov -26-
  3 Negatívne sprievodné javy alkoholizmu -32-
  3.1 Zdravotné následky -32-
  3.2 Psychické následky -34-
  3.3 Sociálne následky -36-
  3.3.1 Pracovné problémy, nezamestnanosť, bezdomovstvo -36-
  3.3.2 Kriminalita a delikvencia -39-
  3.3.3 Sociálne následky alkoholizmu u žien -40-
  3.3.4 Rozvodovosť -44-
  3.3.5 Invalidizácia -45-
  3.4 Ekonomické dôsledky -45-
  4 Liečba závislosti od alkoholických nápojov -47-
  4.1 Priebeh liečby -47-
  4.2 Program liečby -49-
  4.3 Abstinencia ako východisko -50-
  4.4 Doliečovací proces -51-
  4.4.1 Zariadenia určené na doliečovanie -52-
  Praktická časť
  5 Prieskum -54-
  5.1 Cieľ prieskumu -54-
  5.2 Úlohy prieskumu -54-
  5.3 Hypotézy prieskumu -54-
  5.4 Charakteristika skúmaného subjektu -54-
  5.5 Charakteristika dotazníka -55-
  5.6 Vyhodnotenie výsledkov prieskumu -55-
  5.7 Zhrnutie výsledkov prieskumu -69-
  Záver -71-
  Prílohy -72-
  Zoznam použitej literatúry -76-

Zdroje:
 • BÚTORA M. - Mne sa to nemôže stať. 1989
 • ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA. 1977
 • FROUZOVÁ M. - Ženy a drogy. 1996
 • GALÁŠ J. - Protidrogová koncepcia v SR. 1995
 • HOSEK J. - Sám proti alkoholu. 1998
 • HRONCOVÁ J. - Špecifiká alkoholovej delikvencie mladistvých. 1998
 • JURKOVIČ L. - Príručka pre sociálne-zdravotných pracovníkov. 1948
 • KOLIBÁŠ E. - Príručka klinickej psychiatrie. 1996
 • KOLIBÁŠ E., NOVOTNÝ V. - Alkoholizmus a drogové závislosti. 1996
 • KOLIBÁŠ E., NOVOTNÝ V., HERETIK A. - Možnosti detekcie alkoholizmu. 1988
 • KOZÍKOVÁ E. - Ekonomické dôsledky alkoholizmu. 1995
 • KREDÁTUS J. - Diagnóza:Abstinencia. 1995
 • KUBIČKA L. a kol. - Psychosociální kontext konzumu alkoholu u mladých mužu. 1988
 • KUNDA S. - Klinika alkoholizmu. 1988
 • KUSENDOVÁ S. a kol. - Sociálna práca v kultúrno-osvetových zariadeniach. 1993
 • MEČÍR J. - Zneužívaní alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. 1989
 • MINÁRIK Ľ., STIFFEL H. - Vina a trest. 1986
 • NEŠPOR K. - Týka se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem. 1992
 • NEŠPOR K., CSÉMY L. - Léčba a prevence závislostí. 1996
 • NOCIAR A. - Alkohol a osobnosť. 1991
 • NOVOMESKÝ F. - Drogy. História-medicína-právo. 1996
 • PAVÚK A. - Biologické mechanizmy vzniku závislosti od alkoholu. 1996
 • PRÁZNOVSKÁ P. - Depresívny alkoholik. 1995
 • SKÁLA J. - Až na dno!? Fakta o alkoholu a jiných návykových látkach. 1988
 • SKÁLA J. a kol. - Závislosť na alkoholu a jiných drogách. 1987
 • ŠEDIVÝ V., VÁLKOVÁ H. - Lidé, alkohol, drogy. 1988
 • TURČEK M. - Striptíz pri poháriku. 1974
 • URBAN E. - Toxikománie. 1973
 • ÚTRATA R. - Repetitórium forenzní alkohológie. 1986
 • WIEDERMANNOVÁ L. - Alkoholismus jako sociální choroba. 1956
 • Internet