Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Dieťa a rodina

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3179
Posledná úprava
08.05.2017
Zobrazené
6 173 x
Autor:
jk00001
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

Prioritné postavenie rodiny v procese výchovy detí je nepopierateľné. V rodine sa kladú základy výchovy dieťaťa, na ktoré potom nadväzuje pôsobenie ďalších výchovných činiteľov. Rodina svojim dlhodobým ovplyvňovaním svojich príslušníkov je jedným z najvýznamnejších činiteľov formovania človeka. Hoci vplyv rodiny na jedinca s jeho rastúcim vekom klesá, jej pôsobenie pretrváva po celý život. Tak ako jedinec ani rodina nemôže existovať mimo spoločnosti.
Veľkou úlohou je poukázať na význam rodinného prostredia a rodiny vo výchove. Čo ovplyvňuje výchovu v rodine a ako zabrániť formovaniu negatívnych vlastností vo výchove dieťaťa.

Kľúčové slová:

sociologia

výchova

štýl výchovy

dieťa a rodina

dieťa

rodinaObsah:
 • Úvod 1
  1.Základné vymedzenie pojmov 2-3
  2.Výchovná funkcia rodiny 3-4
  2.1 Identifikácia s rodinou 4-5
  3.Mravná výchova v rodine 5
  3.1 Vzťahy medzi rodičmi a deťmi vo vých. procese 5-6
  4. Prejavy správania rodičov, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú rozvoj osobnosti dieťaťa 6-7
  4.1 Štýl výchovy 7
  4.2 Vplyv výchovy na dieťa s jedným alebo dvoma rodičmi 8
  Záver 9

Zdroje:
 • M. Ziemská, Rodina a osobnosť, Smena, 1980
 • J. Čáp, Rozvíjení osobnosti a spusob výchovy, Praha 1996
 • V. Kačáni a J. Mikloš, Rodinná výchova a delikvencia, Bratislava 1986
 • J. Čáp , Psychologie výchovy a vyučování, Praha 1997
 • M. Zelina, Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, Iris 1994
 • I Sobotková, Psychologie rodiny, Praha 2001
 • Jain Campionová, Kto je vhodný byť rodičom?, 1995