Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
51 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13851
Posledná úprava
10.08.2021
Zobrazené
3 925 x
Autor:
lula78
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Sociálne problémy a sociálne riziká môžu postihnúť každého. Nezamestnanosť, choroba a určite väčšinu ľudí aj staroba. Úlohou sociálnej politiky je pomáhať ľuďom v takýchto situáciách, alebo im dokonca predchádzať, teda nie len plátať medzery v príjmoch obyvateľstva, ale aj pozitívne ovplyvňovať vývoj v spoločnosti, napr. cieľavedomou podporou rodín ovplyvňovať demografický vývoj. Sociálna politika patrí preto k tým častiam politiky, ktorú ľudia obzvlášť pozorne sledujú.
Definícií sociálnej politiky je veľa. Vyplýva to z toho, že sociálna skutočnosť je veľmi rôznorodá a rôzni autori akcentujú rôzne skutočnosti. Napríklad: doc. Ing.Vojtech Stanek definuje sociálnu politiku ako „ súbor aktivít, opatrení, ktoré cieľavedome smerujú k rozvoju človeka, spôsobu jeho života, k zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov, k zabezpečeniu sociálnej suverenity či bezpečia v rámci daných hospodárskych možností krajiny“.
Katolícky sociálny lexikón zdôrazňuje zase myšlienku zmieru v spoločnosti na základe sociálnej spravodlivosti.
Je to veľmi dynamická disciplína a aj náročná, lebo sa musí ustavične usilovať správne vybalansovať možnosti jednotlivca a solidaritu spoločnosti ( subsidiarita-solidarita). Sociálnu politiku môžeme realizovať bez skúmania hlbších príčin nejakého sociálneho javu, jednoducho prijímame jestvujúcu skutočnosť a zaoberáme sa predovšetkým praktickou účelnosťou a rozsahom sociálnej akcie. To je sociálna politika pasívna (retrospektívna). Naopak, aktívna (perspektívna) sociálna politika hľadá príčiny konkrétnej sociálnej skutočnosti a chce dosiahnuť nápravu aj odstránením príčin negatívnej skutočnosti. Takéto chápanie sociálnej politiky dnes prevažuje.
Sociálna politika má svoju kvalitatívnu stránku - úroveň jednotlivých opatrení, dostatočnosť dávok, kvalitu poskytovaných služieb, dĺžku čakania na operáciu alebo prijatie do sociálneho ústavu a kvantitatívnu stránku t.j. okruh osôb a počet sociálnych skutočností, ktoré pokrýva.
Sociálna politika môže znamenať:
...

Kľúčové slová:

sociálna politika

sociálne správanie

sociálna situácia

sociálny štát

ľudské práva

sociálne encykliky

kapitál

vývoj sociálnej politiky

hospodárstvo

sociálne práva

sociálny program

chudobaObsah:
 • 1. Základné pojmy sociálnej politiky
  Definícia, úlohy, ciele, subjekty a objekty, typy, nástroje, funkcie a princípy
  2. Sociálne správanie a sociálna situácia v starovekej a stredovekej spoločnosti
  Babylonská ríša, Izrael, staroveký Rím, staroveké Grécko, stredovek
  3. Prvotná akumulácia kapitálu a jej sociálne dôsledky
  4. Sociálna politika na našom území od konca 19. storočia, za I. ČSR a v počas Slovenského štátu
  5. Vývoj sociálnej politiky u nás po II. svetovej vojne
  6. Transformácia systému sociálneho zabezpečenia po roku 1989
  7. Sociálna politika Európskej únie
  8. Sociálny štát
  9. Hospodárstvo ako dôležitý faktor ovplyvňujúci sociálnu politiku
  10. Ľudské práva so zameraním na sociálne práva
  11. Sociálne encykliky
  12. Sociálny program súčasnej vlády SR
  13. Chudoba ako sociálna udalosť

Zdroje:
 • Stanek, V.: Sociálna politika
 • Weber, W.: In Katholisches Soziallexikon
 • Tokárová, A. et al.: Sociálna práca
 • Mihalík, J.: Sociálny rozvoj a sociálna politika
 • Marx, R a Wulsdorf, H.: Christliche Sozialethik
 • Keller, J.: Soumrak sociálního státu
 • Marx, R. a Nacke, B.: Gerechtigkeit ist moeglich
 • Weddingen,W.: Sozialpolitik
 • Segbers, F.: Die Hausordnung der Tora
 • Matlák, J.: Právo sociálneho zabezpečenia v historickom, súčasnom a európskom kontexte
 • Werner, V.: Národní pojišění
 • Kvapilová, F.: Reforma sociálneho zabezpečenia, in : Radičová, I.: Sociálna politika na Slovensku
 • Tomeš, J.: Sociální politika, teorie a mezinárodní skušenost
 • Spieker, M.: Sociální stát a jeho krize
 • Roos,L. Der Sozialstaat im Spannungsfeld vo Solidarität und Subsidiarität
 • Kotous, J.: Sociálni politika v Evropských zemích
 • Bismarck, P.:Soziale Marktwirtschaft-Das Geschenk der Stunde Null
 • Lev XII.: Encyklika Rerum novarum
 • Pius XI.: Encyklika Quadragesimo anno
 • Ján Pavol II.: Encyklika Centesimus annus
 • ...