Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Projektovanie bezpečnostných systémov - poznámky z prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
67 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39434
Posledná úprava
01.02.2012
Zobrazené
2 747 x
Autor:
ebartokova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Systém a systémový prístup k projektovaniu bezpečnostných systémov
Základným prístupom k riešeniu komplexnej bezpečnosti je všeobecne platný systémový prístup.
Systémom teda rozumieme množinu prvkov, medzi ktorými sú určité väzby a spoločne tvoria jeden celok. Systém možno rozdeliť (dekomponovať) na elementy, ktoré tvoria subsystémy. Pri inej rozlišovacej úrovni môžeme na prvky hľadieť opäť ako na systém. Rovnako systém môže byť prvkom iného – systému vyššej hierarchickej úrovne.
Systém: je množina prvkov spolu s ich chovaním a množina väzieb medzi týmito prvkami a okolím.
Subsystém: je relatívne uzavretý súbor prvkov vo vnútri systému, s ktorým má definované väzby.
Prvok systému: je na zvolenej rozlišovacej úrovni nedeliteľná časť celku, ktorého štruktúru nemôžeme alebo nechceme rozlišovať. 
Väzba: je vzájomné spojenie (interakcia) medzi dvoma prvkami systému navzájom alebo medzi prvkom systému a prvkom okolia systému.
Štruktúra systému, subsystému: je množina prvkov a väzieb systému, resp. subsystému.
Okolie systému: je množina prvkov, ktoré nie sú súčasťou systému, ale majú väzby s jeho prvkami.
...

Kľúčové slová:

bezpečnostné riziko

posudzovanie rizika

prvky projektového manažmentu

metódy posudzovania rizík

horľavé látky

požiarna odolnosť konštrukcií

ochrana v stavebníctveObsah:
 • 1) Systém a systémový prístup k projektovaniu bezpečnostných systémov.
  2) Riziko, bezpečnostného rizika, posudzovanie rizika.
  3) Budovanie bezpečnostného systému / fáza, projekt/.
  4) Manžment, manažérstvo, obsah a postavenie / manažérstvo – projektu, tímový manažment.
  5) Prvky projektového manažmentu, fázy, čerpanie nákladov.
  6) Projektovanie bezpečnostných systémov – komplexná bezpečnosť.
  7) Analýza rizík ako súčasť bezpečnostných systémov.
  8) Metodika práce posudzovaného subjektu – prvotná situácia.
  9) Opis skutkového stavu posudzovanej právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby.
  10) Taktika pri návrhu bezpečnostkých kamerových systémov v rámci komplexného bezpečnostného systému.
  11) Metódy posudzovania rizík.
  12) Tvorba horľavého súboru, charakteristika horľavých látok.
  13) Použitie požiarno – technických zariadení.
  14) Požiarna odolnosť konštrukcií – požiadavka na stavebné konštrukcie.
  15) Ochrana v stavebníctve – bezpečnosť budovy – bezpečnostný projekt.
  16) Ochrana v technologických procesov výroby – bezpečnostný projekt.
  17) Ochrana elektrotechnických zariadení – bezpečnostných projekt.
  18) Chrarakteristika rizik požiaru v tuneli a jeho predchádzanie.
  19) Požiarna bezpečnosť stavebných konštrukcií tunelov.
  20) Bezpečnostné opatrenia pri preprave nebezpečných látok.