Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Systém medzinárodných a európskych dohovorov upravujúcich právne postavenie cudzincov

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46828
Posledná úprava
19.12.2016
Zobrazené
781 x
Autor:
adrian.mucha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Z nášho pohľadu za cudzinca pokladáme každú osobu, ktorá je nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a rovnako nie je ani štátnym občanom niektorého z členských štátov Európskej únie. Právny režim týkajúci sa cudzincov, ktorý je v podmienkach Európskej únie nastavený, poskytuje tejto kategórií občanov mnohé oprávnenia a vymoženosti. Je nutné podotknúť, že tomu tak nebolo vždy. V priebehu rokov a pod vplyvom rôznych inštitúcií a orgánov, najmä OSN a EÚ sa kvalita služieb, ktoré sú poskytované cudzincom neustále zlepšuje. Slovenská republika ako člen oboch spomenutých významných organizácií je povinná implementovať aj do svojej legislatívy zásadné právne modifikácie, upravujúce problematiku cudzincov, predovšetkým oblasť ich pobytu. Aj napriek faktu, že cudzinci sa v poslednej dobe a v čoraz väčšej miere stávajú javom neželaným, je našou povinnosťou poskytnúť im komplexnú a jednotnú ochranu, a to nielen na území Slovenskej republiky, ale i v celom Schengenskom priestore. V mojej seminárnej práci sa budem zaoberať najmä problematikou právneho postavenia cudzincov, ktorá je upravená vo viacerých medzinárodných dokumentov. Tým, že Slovenská republika je členom Európskej únie, ktorá je autorom nespočetného množstva právnych predpisov v rôznych oblastiach spoločenské života, problematiku cudzincov nevynímajúc, nie je možné vynechať ani tento významný systém právnych noriem.

Kľúčové slová:

cudzinec

utečenec

cudzinecké právo

medzinárodné zmluvy

práva dieťaťa

schengen

vízový kódexObsah:
 • Úvod 1
  1. Medzinárodné zmluvy 2
  1.1 Dohovor o právnom postavení utečencov 2
  1.2 Dohovor o právach dieťaťa 5
  2. Európska právna úprava 6
  2.1 Kódex schengenských hraníc 7
  2.2 Vízový kódex 7
  2.3 Smernica Parlamentu a Rady 2011/95/EÚ 8
  Záver 9
  Zoznam použitej literatúry 10

Zdroje:
 • ŠTURMA P., HONUSKOVÁ V. (eds): Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Univerzita Karlova v Praze. Praha 2012. 254 s. ISBN 978-80-87146-68-2
 • Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951
 • Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989
 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 810/2009 o Kódexe spoločenstva o vízach (vízový kódex)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany