Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Súdne znalectvo a jeho historický vývoj (so zameraním na súdne lekárstvo)

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36361
Posledná úprava
14.02.2011
Zobrazené
2 691 x
Autor:
zabazelena
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Súdne lekárstvo je samostatná špecializovaná lekárska disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním príčin smrti pri násilných úmrtiach, skúmaním vzniku, mechaniky a následkov úrazov, a celým radom ďalších otázok súvisiacich s konaním iných osôb proti životu a zdraviu. Osobitne starostlivo skúma z týchto hľadísk dokonané samovraždy. Predmetom intenzívneho záujmu súdneho lekárstva sú aj náhle úmrtia, pri ktorých smrť nastala náhle – ľudia zomreli zo zdanlivého zdravia, bez predchádzajúcich zrejmých a alarmujúcich chorobných príznakov. Pri svojej práci súdne lekárstvo využíva celý rad poznatkov, metodík a pracovných postupov nielen z medicíny, ale aj z hraničných vedných odborov. V priebehu času si vyvinulo vlastné celkom špecifické pracovné metódy, vybudovalo si výkonné laboratóriá a na riešenie mimoriadnych prípadov vytvorilo nové, dovtedy nepoužité prístupy a postupy, vrátane experimentu.1
Súdne lekárstvo je praktickým medicínskym odborom dávaným na roveň klinických disciplín. Vo svojej práci používa a využíva metódy a poznatky rôznych odvetví lekárskej vedy, akými sú napr. patológia, biochémia, hematológia, traumatológia, resuscitácia, genetika, mikrobiológia, farmakológia atď., má však aj vlastné špecifické metódy, napr. dopravnú medicínu a výskum alkoholu, využíva aj iné prírodné vedy (analytická chémia, entomológia). Súdne lekárstvo má značný interdisciplinárny dosah a okrem iného je úzko späté s právnou sústavou a najmä s medicínskym právom. Má významné preventívne zameranie proti mnohým negatívnym spoločenským javom (kriminálne násilie, dopravná a pracovná nehodovosť, samovražednosť, alkoholizmus, drogová závislosť a pod.)

Kľúčové slová:

forenzné vedy

súdne lekárstvo

história

patológia

biochémia

hematológia

genetikaObsah:
  • Úvod s. 3
    1. Historický vývoj súdneho lekárstva s. 4
    2. Vývoj súdnolekárskej činnosti na území Československa s. 8
    Záver s. 10
    Použitá literatúra a zdroje s. 11

Zdroje:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko