Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Riadenie bezpečnostných systémov - štátnicové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46460
Posledná úprava
22.02.2016
Zobrazené
1 764 x
Autor:
nikus.bajlecova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte súčasné prevládajúce systémy riadenia vo svete a objasnite rozdiely medzi nimi.

Euro-americký -západný- jeho základom je literárne trhové hospodárstvo
- Akceptovaná nerovnosť ľudí
- Trhový fundamentalizmus
- Minimálna úloha štátu v pôsobení na ekonomiku
- Ekonomický individualizmus

Východo - azijský - japonský- východiskom je sociálne trhové hospodárstvo
- limitovaná úloha trhu
- aktívna účasť štátu v pôsobení na ekonomiku
- kolektivizmus
- tendencie k rovnostárstvu

Tradičná teória manažmentu-
- vedecké riadenie - Frederic Winslow Taylor
- procesný prístup k riadeniu - Henri Fayol
- byrokratický prístup k riadeniu - Max Weber

Vedecké riadenie taylorizmu princípy-
- vytvorenie skutočnej vedy o riadení
- výber robotníkov
- Výcvik a zdokonaľovanie robotníkov
- Spolupráca vedúcich a robotníkov

Kľúčové slová:

systémy riadenia

manažér

bezpečnosť

vymenujte

procesy

bezpečnostné systémyObsah:
 • 1. Charakterizujte súčasné prevládajúce systémy riadenia vo svete a objasnite rozdiely medzi nimi.
  2. Zhodnoťte význam plánovania a jeho miesto v systéme riadenia bezpečnostných systémov, klasifikujte druhy plánov.
  3. Charakterizujte informačný proces, objasnite dôležitosť informácií v činnosti manažéra a ich využitie v praxi.
  4. Charakterizujte rozhodovací proces, objasnite rozhodovacie metódy ako súčasť riadenia
  5. Objasnite úlohy bezpečnostného systému
  6. Objasnite pojem systém vo všeobecnosti, klasifikujte druhybezpečnostných systémov
  7. Objasnite fázy rozhodovacieho procesu, klasifikujte typy rozhodovania
  8. Objasnite pojem bezpečnostná koncepcia, definujte štruktúru ochrany objektu
  9. Charakterizujte prípravu a vzdelávanie manažérov a pracovníkov ako nevyhnutný proces pre správne fungovanie firmy
  10. Charakterizujte funkcie bezpečnostného riadiaceho procesu
  11. Charakterizujte opatrenia v systéme komplexnej ochrany objektu
  12. Objasnite organizačné a režimové opatrenia ako súčasť riadenia bezpečnostného systému
  13. Charakterizujte význam ochrany osobných údajov, objasnite povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov
  14. Objasnite význam a obsah kontroly a popíšte postup auditu bezpečnostného systému
  15. Objasnite princípy auditu bezpečnostného systému