Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Environmentálna politika a globálne problémy vo svete

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38867
Posledná úprava
31.03.2012
Zobrazené
3 038 x
Autor:
peter.dusicka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Abstrakt:

DUŠIČKA Peter: Environmentálna politika a globálne problémy vo svete. [ Bakalárska práca]. Vysoká škola Bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Vedúci: Doc. Ing. Jozef MAČALA, CSc. Stupeň kvalifikácie: Bakalár, v študijnom programe: Riadenie bezpečnostných systémov. VŠBM Košiciach 49.strán. Práca má za cieľ poskytnúť základné informácie o závažnosti, princípoch, cieľoch a prínosoch environmentálnej politiky. Má súčasne vyvolať záujem o hľadanie primeraných spôsobov environmentálneho správania a dosiahnutia jeho prijatia laickou a odbornou formou. Cieľom tejto práce je, aby sa čitateľ zoznámil so základmi environmentálnej politiky, globálnymi problémami vo svete. Súčasťou práce bolo po pochopení environmentálnej politiky vypracovať environmentálnu politiku pre konkrétnu organizáciu. Ja som si vybral Mestské lesy Košice, a.s.  

Kľúčové slová:

Environmentálna politika

Environmentálna politika Slovenskej republiky

Medzinárodná environmentálna politika

Európska environmentálna politika

globálne problémy vo sveteObsah:
 • Úvod 10
  1 Environmentálna politika 12
  1.1 Čo je to Environmentálna politika 12
  1.2 Vznik Environmentálnej politiky 12
  1.3 Cieľ Environmentálnej politiky 13
  1.4 Druhy Environmentálnej politiky 14
  1.5 Plánovanie Environmentálnej politiky 15
  2 Medzinárodná Environmentálna politika 17
  3 Environmentálna politika Európskej únie 19
  3.1 Ciele Európskej únie 19
  4 Environmentálna politika Slovenskej republiky 21
  4.1 Ciele štátnej Environmentálnej politiky 22
  4.2 Priority štátnej Environmentálnej politiky 23
  4.3Environmentálna politika Slovenskej republiky ako súčasť Európskej Environmentálnej politiky 24
  5 Environmentálna výchova 25
  5.1 Formy environmentálnej výchovy 25
  5.2 Ciele environmentálnej výchovy 26
  5.3 Princípy environmentálnej výchovy 27
  6 Mestské lesy Košice 28
  6.1 Environmentálna politika Mestské lesy Košice, a.s. 30
  7 Globálne problémy 31
  7.1 Populačný problém 32
  7.2 Násilie vo svete 34
  7.2.1 Terorizmus 35
  7.3 Znečisťovanie ovzdušia 36
  7.3.1 Znečisťovanie ovzdušia 37
  7.3.2 Ochrana pred znečisťovaním ovzdušia 38
  7.4 Znečisťovanie vody 39
  7.4.1 Rozdelenie znečisťovania vody 39
  7.4.2 Ochrana pred znečistením vody 40
  7.5 Znečisťovanie pôdy 41
  7.5.1 Ochrana pred znečistením pôdy 42
  7.6 Produkcia odpadov 42
  7.6.1 Klasifikácia odpadov 43
  7.6.2 Globálna stratégia likvidácie odpadov 44
  7.7 Globálne otepľovanie 45
  7.7.1 Skleníkový efekt 45
  Záver 47
  Zoznam použitej literatúry 48
  Prílohy 50

Zdroje:
 • DEMO, M., - HRONEC, O., a kol.: Udržateľný rozvoj, SPU Nitra 2007, 440 strán, ISBN 978-80-8069-826-3.
 • DEMO, M.,- BIELEK, P.,- HRONEC, O.: Trvalo udržateľný rozvoj, SPU Nitra 1999, 400 strán, ISBN 80-7137-611-6.
 • DLÓUHA, J. a kolektív: Globalizace a globalní problemy, Univerzita Karlova v Praze 2006, 312 strán, ISBN 80-87-076-01-X.
 • GALLAYOVÁ, Z.: Environmentálna výchova, Vydavateľstvo Tu vo Zvolene 2004, 79 strán, ISBN 80-228-1431-8.
 • KOLLÁR, V.,- BROKEŠ, P.: Environmentálny manažment, SPIRIT 2005, 326 strán, ISBN 80-8908-537-7.
 • MADLIAK, J.,- MESÁROŠ, M. a kol.: Prevencia kriminality. Košice 2009, 270 strán
 • MAJERNÍK, M.,- MESÁROŠ, M.- BOSÁK, M.: Environmentálne inžinierstvo a manažérstvo. MULTIPRIT s.r.o. 2003, 385 strán, ISBN 80-88922-74-7.
 • MOLDAN, B.: Podmaněna planéta, vydavateľstvo Praha Karolinum 2009, 420 strán, ISBN 978-80-246-1580-6.
 • NOSKOVIČ, J., a kol.: Tvorba a ochrana životného prostredia, Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2003, 145 strán, ISBN 80-8069-251-3.
 • PIATRIK, M., - ŠUDNÝ, M., a kol.: Environmentálne manažérske systémy, Fakulta prírodných vied UMB Banská bystrica 2008,253 strán, ISBN 978-80-8083-691-7.
 • RUSKO, M. - ŠTEFFEK, J.: Základy ekológie a environmentalistiky, STRIX Žilina 2008,218 strán, ISBN 978-80-89281-36-7.
 • SZÖLÖS, J.: Kresťanstvo a ekológia, ( STUŽ/SR ) Bratislava 2001, 66 strán, ISBN 80-968-415- 4-8.
 • VIRČIKOVÁ, E., - PÁLFFY, P.: Environmentálne manažérstvo. Štroffek, Kosice 2001, 267 strán, ISBN 80-88896-15-0.
 • ZOUBEK, V.: Lidská práva globalizace – bezpečnosť 2. upravené vydaní, Aleš Čenek, s.r.o., 2008, 461 strán, ISBN 978-80-7380-103-8.
 • http://www.danovesystemy.szm.sk (19.03.2004)
 • http://www.foruminst.sk./europa/indexsl body.php?TemaId=6,( 2001)
 • http://www.buzzle.com/articles/soil-pollution-causes-and-effects.html ( 2009)
 • http://www.fpv.umb.sk/~vzdchem/KEGA/TUR/VZDUCH/Vzduch03_soubory/image002.jpg
 • http://library.thinkquest.org/.../Environmental_Problems/water_pollution.htm( 2005)
 • http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=122( 1.7. 2009)
 • http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=117 (2004)
 • http://www.meleskosice.sk/