Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Poznámky z Manažérskej psychlógie a sociológie

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41201
Posledná úprava
16.12.2012
Zobrazené
1 133 x
Autor:
peter.buna
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poznámky z prednášok z Manažérskej psychlógie a sociológie

Sociológia práce
- Je jednou z aplikovaných disciplín, ktorá vznikla zo všeobecnej sociologickej teórie, a to na určitom stupni jej vývoja.
Vznik, formovanie a vývoj všeobecnej sociológie predstavuje dlhodobý, zložitý a vnútorne často rozporuplný proces. V jeho priebehu sa stretávame často rozporuplný proces. V jeho priebehu sa stretávame so vznikom množstva smerov, prúdov a škôl, z ktorých každá má svojich významných predstaviteľov a vo vzťahu k druhým určité odlišnosti týkajúce sa filozofických východísk, metodológie a ponímania spoločenského poslania a funkcie sociológa...

Sociológia práce a kooperácia s inými spoločenskovednými odbormi:
1. Ekonomické vedné odbory- všeobecná ekonomická teória a ekonomika práce skúmajú všeobecné zákonitosti práce ako spoločensko-ekonomického procesu ( efektívnosť a produktivita práce, zamestnanosť a dynamika pracovných zdrojov, pracovný potenciál spoločnosti) 2. Fyziológia práce- skúma anatomicko fyziologické predpoklady človeka pre prácu a optimalizáciu usporiadania pracovísk vzhľadom k týmto predpokladom
3. Psychológia práce- venuje sa psychickým predpokladom človeka pre vykonávanie určitej pracovnej činnosti v daných pracovných podmienkach.
...

Kľúčové slová:

sociologia práce

psychlógia

sociológia

organizačná kultúra

sociálny systémObsah:
 • Sociologia práce
  Sociológia práce a kooperácia s inými spoločenskovednými odbormi
  Sociológia práce a funkcie
  Práca ako sociálna kategória
  Organizácia ako sociálny systém
  Organizačná kultúra
  Ovplyvňovanie pracovného procesu
  Riadenie organizácií z hľadiska MPS
  Kontrola
  Konflikty a ich riešenie
  Metodológia manažérskej psychológie a sociológie