Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Súkromné bezpečnostné služby v Poľsku (právna úprava, podmienky činnosti)

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42062
Posledná úprava
07.05.2013
Zobrazené
937 x
Autor:
hafi.xperia
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálny projekt je zameraný na hodnotenie súčasného stavu v priemysle obchodnej spoločnosti v Poľsku. Časť práce je venovaná možnostiam podnikania, poskytovaniu služieb a ohodnocovanie rolí profesionálnych združení v Poľsku. Prístup literatúry k téme bezpečnostných služieb je dostačujúci. V práci sú použité knihy , odborné články a webové stránky.
V prvej kapitole sa zaoberám všeobecnou históriou a vývojom obchodných spoločností, druhá časť rieši históriu bezpečnosti iba na úrovni Poľska, a postupne analyzujem celú bezpečnosť a situáciu bezpečnosti v Poľsku, jej vývoj a hlavné zameranie a systém fungovania.

Kľúčové slová:

priemysel obchodnej spoločnosti

súkromné bezpečnostné služby

bezpečnosť

ochrana Poľska

Poľsko

podnikanieObsah:
 • Úvod
  1 Vznik súkromných bezpečnostných služieb
  1.1 všeobecná charakteristika
  2 História súkromných bezpečnostných služieb
  2.1 Vznik prvých bezpečnostných zložiek
  3 História priemyslu obchodnej bezpečnosti v Poľsku
  4 Súčasný stav priemyslu obchodnej spoločnosti v Poľsku
  4.1 Bezpečnostná situácia v Poľsku
  4.1.1 Posudzovanie bezpečnosti v Poľsku
  4.2 Podnikateľské služby v oblasti bezpečnosti
  4.2.1 Celkové hodnotenie situácie na trhu práce
  5 Štruktúra priemyslu obchodnej spoločnosti
  5.1 Odbory priemyslov obchodných spoločností a firmy v spoločnosti
  5.2 Asociácia priemyslu obchodnej bezpečnosti
  5.3 Vzdelávanie priemyslu obchodnej bezpečnosti
  5.3.1 Pomaturitná škola – Technik pre Fyzickú Ochranu Osôb a Majetku
  5.3.2 Odborné vysokoškolské vzdelanie - „Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony“
  6 Špecializované ochranné ozbrojené formácie
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • LAUCKÝ, Vladimír. Technologie komerční bezpečnosti II. Zlín : Univerzita Tomáńe Bati ve Zlíně Academia Centrum, 2007. 124 s. ISBN 9878073186319.
 • Križovský S., Mesároš M.Policajná teória a prax ročník 19, 4/2001. Bratislava, Akadémia PZ, 2001.
 • Krožovský S. Služby súkromnej bezpečnosti, ŽU, FŠI v Žiline, EDIS 2004.
 • Alarmy.com.pl. Polski Związek Firm Ochrony [online].
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta Aplikovanej informatiky. Bakalárska práca, 2010.
 • http://www.abasreport.cz/casopisy/2012-10-21-13-54-27/sbs-v-zahranici
 • Ocena stanu bezpieczeństwa w Polsce. Policja.pl [online].