Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Elektronika zabezpečovacích systémov

«»
Prípona
.zip
Typ
skriptá
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
8,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40050
Posledná úprava
17.04.2012
Zobrazené
1 487 x
Autor:
razor1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Skriptá na predmet Elektronika zabezpečovacích systémov.

1. FYZIKÁLNA PODSTATA ELEKTRICKEJ VODIVOSTI LÁTOK
1.1 Klasifikácia pevných látok podľa elektrickej vodivosti

Pevné látky nachádzajúce sa v prírode možno podľa ich elektro-fyzikálnych vlastností rozdeliť na tri veľké skupiny:
a/ vodiče
b/ polovodiče
c/ nevodiče


Pri rozdeľovaní do skupín je rozhodujúca:
1, hodnota mernej elektrickej vodivosti
2, fyzikálna podstata vedenia elektrického prúdu


Hodnota mernej elektrickej vodivosti ( alebo merného odporu ) sama o sebe ešte nedáva úplný obraz o tom, či je látka vodič alebo polovodič, prípadne polovodič alebo izolant. Napríklad pri teplote blízkej absolútnej nule sa polovodiče chovajú ako izolanty a pri veľmi vysokých teplotách ( stovky ) sa ich vodivosť zvýši natoľko, že sa blíži vodivosti kovov. Preto z hľadiska rozdelenia látok na vodiče, polovodiče a izolanty má dôležitú úlohu okrem hodnoty mernej elektrickej vodivosti a jej teplotnej závislosti aj šírka zakázaného pásma Wg (viť. kap.1.2 ). Prúd sa prenáša voľnými nosičmi elektrického náboja ...

Kľúčové slová:

zabezpečovacie systémy

elektronikaObsah:
 • 1. FYZIKÁLNA PODSTATA ELEKTRICKEJ VODIVOSTI LÁTOK
  1.1 Klasifikácia pevných látok podľa elektrickej vodivosti
  1.2. Mechanizmus elektrickej vodivosti polovodičov
  2 ELEKTRONICKÉ SÚČIASTKY
  2.1 Odporové súčiastky
  2.1.1 Rezistor ( Odpor)
  2.1.2 Termistor
  2.1.4 Varistor
  2.1.5 Magnetorezistor
  2.2 Kapacitor (Kondenzátor)
  2.4 Prechod PN
  2.4.1 Polovodič typu N
  2.4.2 Polovodič typu P
  2.4.3 Generácia a rekombinácia nosičov náboja, Fermiho hladina, difúzia a drift
  2.4.4 Vznik a činnosť prechodu PN
  2.5 Diódy
  2.5.1 Usmerňovacia dióda
  2.5.2 Stabilizačná ( Zenerova ) dióda
  2.5.3 Tunelová (Esakiho) dióda ( Esaki,
  2.5.4 Kapacitná dióda ( Varikap )
  2.5.5 PIN dióda
  2.7.2 Unipolárne tranzistory
  2.7.2.1 Tranzistory typu J FET
  2.7.2.2 Tranzistory typu MOS FET
  3. TRANZISTOR
  3.1 Bipolárny tranzistor
  3.1.1 Tranzistorový efekt
  3.1.2 Charakteristiky tranzistora
  3.1.3 Použitie charakteristík tranzistora - pracovný bod a kolektorová strata .
  3.2 Zosilňovače
  3.2.1 Tranzistorové zosilňovače
  3.2.1.1 Rozdelenie tranzistorových zosilňovačov
  3.2.1.2 Triedy zosilňovačov
  3.2.1.3 Vplyv teploty na činnosť tranzistorových zosilňovačov
  4.ČÍSLICOVÉ OBVODY
  4.1 Základné logické členy
  4.1.1.Opakovač
  4.1.2 Negátor - NOT, NON ( nie )
  4.1.3 Logický súčin - AND , ( aj )
  4.1.4 Logický súčet ( OR , alebo )
  4.1.5 Logický člen NAND
  4.1.6 Logický člen NOR
  4.1.7 Logický člen - ekvivalencia
  4.1.8 Logický člen - EXCLUSIVE - OR ( non-ekvivalencia )
  4.2 Pamäťové logické členy
  4.2.1 Asynchrónny klopný obvod typu RS
  4.2.2 Synchrónny klopný obvod RS
  4.2.3 Klopný obvod typu D
  4.2.4 Synchrónny klopný obvod typu JK
  4.2.5 Klopný obvod typu JK master-slave ( TMS )
  5. SPRACOVANIE SIGNÁLOV V RÁDIOVÝCH SIEŤACH
  5.1 Základné pojmy
  5.2 Spracovanie signálu
  6. Elektronický signalizačný a monitorovací systém ochrany objektov
  7. Prístroje pre pozorovanie za zníženej viditeľnosti