Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Prezentácia Enviromentálne manažérstvo

«»
Prípona
.pptx
Typ
prezentácia
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44966
Posledná úprava
01.04.2014
Zobrazené
1 043 x
Autor:
nikus.bajlecova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Statická definícia životného prostredia

Pojem „životné prostredie“ bol prvý krát definovaný ako „súbor faktorov nutných k životu určitého organizmu“. Táto definícia sa dnes nazýva ako definícia statická. Definícii sa postupne vyčítala práve jej „statičnosť, čiže nedostatočné zdôraznenie existencie dynamických a spätných väzieb medzi živým organizmom a prvkami jeho životného prostredia. Z tohto dôvodu sa v r. 1967 na konferencii UNESCO v Paríži uvažovalo o ďalších možných definíciách a bola prijatá definícia nórskeho profesora Wika.

Dynamická definícia životného prostredia

Podľa tzv. dynamickej definície je životné prostredie tá časť sveta, s ktorou je živý organizmus v stálej interakcii, to znamená, ktorú používa, mení a ktorej sa musí prispôsobovať. Wikova definícia sa práve pre svoju názornosť značne rozšírila, ale napriek tomu jej bolo časom vytýkané, že dostatočne nevyjadruje jednak umelé prostredie, t.j. prostredie, vytvorené človekom, jednak prostredie sociálne, t.j. väzby medzi živými jedincami navzájom.

Kľúčové slová:

životné prostredie

definícia

zákon

vzťahy

environmentálna politika

stratégia

spotrebaObsah:
 • Osnova predmetu

  Čo je životné prostredie,
  Príčiny a vývoj negatívneho dopadu výroby a spotreby na životné prostredie
  Prístup organizácií k ochrane životného prostredia
  Vzťahy medzi činnosťou človeka a životným prostredím
  Úvod do environmentálneho manažérstva
  Environmentálna politika
  Preventívna stratégia ako súčasť environmentálnej politiky organizácie
  Systémy environmentálneho manažérstva
  Environmentálny audit
  Hodnotenie životného cyklu výrobku
  Environmentálne značky a vyhlásenia
  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  Hodnotenie environmentálneho správania
  Environmentálna správa

Zdroje:
 • Profesor, škola, internet, kniha, knižnica