Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 550   projektov
3 nových

Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov Slovenskej republiky so Spojenými štátmi americkými

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45328
Posledná úprava
20.10.2014
Zobrazené
786 x
Autor:
nikoleta.alfoldiova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Do odvetvia zahraničného obchodu patrí činnosť všetkých podnikateľských subjektov, právnických a fyzických osôb realizujúcich vývoz a dovoz formou obchodného tovaru.

Štatistika zahraničného obchodu vo všeobecnosti zahŕňa pohyb tovarov medzi Slovenskou republikou a zvyškom sveta. Celkový dovoz zahŕňa tovary vstupujúce do Slovenskej republiky určené na domácu spotrebu a tiež na spracovanie s následným spätným vývozom. V celkovom vývoze sú zahrnuté tovary trvalo opúšťajúce územie Slovenskej republiky alebo tovary opúšťajúce toto územie za účelom spracovania a následne dovezené späť.

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ), t.j. od 1.5.2004 sa štatistika zahraničného obchodu skladá z údajov z EXTRASTAT a INTRASTAT systému. EXTRASTAT systém poskytuje informácie o výmene tovarov s nečlenskými štátmi EÚ na základe dokumentov predpísaných pre colné konanie, INTRASTAT systém obsahuje informácie o obchode s tovarom s členskými štátmi EÚ ako partnerskými krajinami, získané štatistickým zisťovaním.

Témou mojej seminárnej práci je analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky so Spojenými štátmi americkými. V mojej práci sa budem zaoberať s ekonomickými ukazovateľmi, s vývojom zahraničného obchodu a taktiež agrárneho obchodu.

Kľúčové slová:

medzinárodný obchod

spojené štáty americké

zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahovObsah:
 • Úvod 3
  Všeobecné údaje o Spojených štátoch amerických 4
  Prehľad o vývoji ekonomických ukazovateľov 8
  Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických 10
  Hlavné odvetvia hospodárstva vo Spojených štátoch amerických 10
  Vývoj zahraničného obchodu SR (2010-2012) 11
  Transformačný výkon zahraničného obchodu 15
  Statické výmenné relácie 16
  Vývoj zahraničného obchodu SR za rok 2013 17
  Analýza zahraničného agrárneho obchodu SR s USA 20
  Záver 23
  Použitá literatúra 24

Zdroje: