Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
3 nových

Databázový systém poradenskej spoločnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38110
Posledná úprava
15.11.2011
Zobrazené
1 100 x
Autor:
aniko89
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vytvorená databáza slúži poradenským spoločnostiam pre uchovanie najdôležitejších údajov o svojich zamestnancoch, o zákazníkoch pre ktorých zamestnanci vykonávajú jednotlivé služby, ako sú napr. účtovníctvo a daňové poradenstvo a o rôznych zamestnancoch zákazníkov poradenskej spoločnosti z dôvodu, že spoločnosť vykonáva mzdovú evidenciu zákazníkom.

Databáza slúži hlavne vrcholovému vedeniu firmy, pričom ju napĺňajú hlavne zamestnanci spoločnosti. Jej najväčší osoh spočíva v tom, že údaje, ktoré sú dennodenne potrebné, sú umiestnené na hlavnom serveri, majú k nemu prístup všetci zamestnanci a vedenie firmy, pričom môžu tie informácie nahromadené v databáze využiť na uľahčenie práce, na rýchlejšie vyhľadávanie údajov, čo značne usporí čas zamestnancom a vedeniu firmy. Z tých podrobne pozbieraných údajov sa dajú vyvodiť analýzy a závery hlavne pre riadenie firmy, dajú sa rýchlo získať informácie, čo sa týka napr. zoznamu zákazníkov, mesačných platcov DPH, aby zamestnanci mali rýchlo poruke svoj zoznam zákazníkov a hlavne aby vedenie firmy mal informáciu, ktorý zamestnanec ktorému zákazníkovi účtuje, resp. vykonáva daňové poradenstvo.

Databáza je využiteľná v účtovníckych a poradenských firmách, resp. vo firmách, ktorý majú väčší počet zákazníkov a zamestnancov, kde zamestnanci poskytujú svojim zákazníkov presne stanovené služby.

Kľúčové slová:

databáza

konceptuálny návrh

model

tabuľky

dotazObsah:
 • Úvod 4
  Zoznam obrázkov 5
  Zoznam tabuliek 5
  1 Formulácia problému 6
  1.1 Popis problému 6
  1.2 Súpis požiadaviek 7
  2 Konceptuálny návrh 8
  2. 1 Slovný popis 8
  2. 2 Tabuľkový popis 9
  2. 3 Entitno-relačný model 11
  3 Normalizácia 12
  4 Tvorba tabuliek a dát 14
  4. 1 Vytvorenie entít 14
  4.2 Vzor napĺňania tabuliek údajmi 16
  5 Dotazy 18
  6 Dátová kocka 26
  Záver 28
  Zdroje 28

Zdroje: