Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Informačný systém lekárne - softvérové inžinierstvo

«»
Prípona
.rar
Typ
projekt
Stiahnuté
67 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1227
Posledná úprava
26.06.2015
Zobrazené
4 152 x
Autor:
manintherain
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
0 Úvod

Informačné technológie dnes zasahujú do všetkých oblastí hospodárskeho života a výnimkou nie sú ani zdravotnícke zariadenia a lekárne.

Predkladaný dokument sa zaoberá návrhom softvérového systému lekárne. Zahŕňa evidenciu liekov v dvoch kategóriách - voľne predajné lieky a lieky na predpis. Tento softvérový systém umožňuje kategoriáciu liekov, evidenciu, pridávanie nových druhov liekov, vyhľadávanie v rôznych kategóriách, informácie o počte liekov na sklade, ich cene, stručný popis, prípadne rozšírený popis - tzv. elektronické prevedenie príbalových letákov do systému.

Systém bude pri liekoch na predpis vytvárať a uchovávať čísla poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní, názov a počet liekov, ktoré boli poistencovi predané. Tiež sa tu budú nachádzať informácie o lekároch , ktorí dané lieky pacientovi predpísali. Tento zoznam sa bude neskôr odovzávať zdravotným poisťovniam, ktoré budú časť ceny liekov lekárňam preplácať. Súčasťou bude aj evidencia distribútorov.

Dokument slúži na osvojenie práce s týmto systémom a ako stručný návod na používanie.

Kľúčové slová:

tvorba softvérových systémov

softvéroé inžinierstvo

lieky

zdravotná poisťovňa

informačné technológie

biznis proces

zákazníkObsah:
 • 0 Úvod -3-
  0.1 Účel a rozsah dokumentu -3-
  0.2 Prehľad dokumentu -3-
  0.3 Odkazy a zdroje -4-
  0.4 Slovník pojmov problémovej oblasti -4-
  0.5 Skratky -4-
  0.6 Použitá notácia -4-
  0.6.1 Diagramy prípadov použitia -4-
  0.6.2 Diagramy činností -5-
  0.6.3 Stavové modely entít -5 -
  1 Opis riešenéhop problému a biznis analýza -6-
  1.1 Prehľad problémovej oblasti -6-
  1.2 Biznis model stratégie a ciele produktu -6-
  1.3 Biznis procesný model -8-
  BP01 Pridanie noevého lieku -10-
  BP01 Registrácia novej poisťovne -11-
  BP01 Správa zamestnancov -12-
  BP01 Predaj lieku na predpis -12-
  BP01 Predaj voľnopredajného lieku -13-
  1.4 Vlastnosti produktu -14-
  2 Požiadavky na informačný systém -15-
  2.1 Špecifikácia požadovaného riešenia -15-
  BP01 Pridanie nového lieku -15-
  BP02 Registrácia novej poisťovne -17-
  BP03 Správa zamestnancov -18-
  BP04 Predaj liekov na predpis -18-
  BP05 Predaj voľnopredajného lieku -21-
  2.2 Sumarizácia modelu údajov -23-
  2.3 Ďalšie požiadavky -26-
  3 Zhodnotenie -27-

Zdroje:
 • Bieliková, M. Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 220 s. 2000.
 • Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 158 s. 2000.
 • Scott W. Ambler: UML Use Case Diagramming guidelines
 • Internet