Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Projekt penziónu - manažérska ekonomika

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2632
Posledná úprava
01.03.2017
Zobrazené
4 271 x
Autor:
borka2608
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

1. Čo je to marketingový manažment

Marketingový manažment je procesom racionálneho riadenia marketingových aktivít zohľadňujúcich potreby organizácie, ale aj potreby zákazníkov. Zmyslom marketingového manažmentu je racionálnosť v zmysle časovo najvhodnejšieho, kvalitného a cenovo prijateľného vyhovenia potrebám zákazníkov a racionálnosť v zmysle hospodárneho vynakladania kapitálu organizácie a jeho maximálne zhodnotenie pri úspešnom uspokojovaní potrieb a požiadaviek zákazníkov. Táto otázka zároveň spočíva aj v zákazníkovej akceptácii výrobcom uplatňovaných marketingových postupov, ktorými dotvára a ovplyvňuje trh.

Marketing v súčasných podmienkach chápeme ako koncepciu riadenia podniku, ktorá sa neustále snaží o nájdenie rovnováhy medzi pomerne protichodnými záujmami zákazníka na jednej strane a firmy na strane druhej. Znamená to sústavné sledovanie a následné prispôsobovanie sa existujúcim podmienkam a požiadavkám trhu za účelom dosahovania podnikových cieľov.

Kľúčové slová:

marketingový manažment

marketingový mix

legislatívna forma

transformačný proces

prostredie podniku

stratégiaObsah:
 • Obsah:
  TEORETICKÁ ČASŤ:
  1. Čo je to marketingový manažment
  2. Marketingová koncepcia
  3. Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia
  4. Tvorba marketingovej stratégie
  5. Marketingový MIX
  6. Kontrola a prehodnotenie marketingovej stratégie
  PRAKTICKÁ ČASŤ:
  1. Základné údaje o spoločnosti
  2. Poslanie, vízia a predmet činnosti spoločnosti Penzión Zornička
  3. Legislatívna forma
  - kapitál podniku
  4. Opis výrobnej činnosti
  - transformačný proces - reštauračné služby
  - transformačný proces - hotelové služby
  - dodávatelia
  - možnosti substitútov v sortimente nákupu a ich dodávateľov
  5. Analýza interného prostredia podniku
  6. Analýza externého prostredia podniku
  7. Analýza silných a slabých stránok podniku, jeho príležitosti a hrozby - SWOT
  8. Návrh organizačnej štruktúry a personálneho vybavenia spoločnosti
  - opis riadiacich funkcií a činností podniku
  9. Marketingová stratégia
  10. Stratégia v oblasti ľudských zdrojov
  POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje:
 • Synek, M. a kol.: Manažérska ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996
 • Bartáková, G. - Cibáková, V. - Štarchoň, P.: Základy marketingu. Bratislava: 2007
 • ŠLOSÁR, R.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Bratislava, SPN 1992.
 • ĎAĎO, J.: Marketing v drobnom a strednom podnikaní, Banská Bystrica, 1994.