Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Prípadová štúdia o podnikaní

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
292 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
965
Posledná úprava
21.07.2017
Zobrazené
8 337 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom práce je priblížiť problematiku podnikania, objasniť základné podmienky a predpoklady na podnikanie, predstaviť základné pravidlá a požiadavky pre rozvoj podnikania. Väčšina považuje podnikanie za niečo jednoduché, prirodzené, je to považované za niečo čo zvládne každý. Nie je problém začať podnikať, ale pokračovať v podnikaní, rozvíjať svoj podnik vyžaduje teoretické poznatky a skúsenosti ale aj schopnosť adaptovať sa v neustále sa meniacom prostredí.

Podnikanie je slovo, ktoré vyjadruje odveký záujem jednotlivcov alebo skupín ľudí, zapájať sa do tvorivých, transformačných a hodnototvorných procesov, do rozvíjajúcej sa deľby práce a nadväzujúcich kooperačných a obchodných vzťahov. Súvisí s prirodzenou ľudskou túžbou bez rozdielu na vek, vzdelanie či profesiu po aktivite, využívaní svojich schopností, súťažení a úspešnosti.

Z právneho hľadiska pojem podnikanie upravuje Obchodný zákonník v §2 ods.1, kde sa definuje: Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.

Pri podnikaní sú dôležité aj osobnostné charakteristiky podnikateľa, ktoré predstavujú subjektívne predpoklady pre podnikanie. Medzi tieto črty patria iniciatívnosť, novátorstvo, potreba presadiť sa v kolektíve a konkurencii, schopnosť podstupovať riziko, pozitívna predstava o sebe, optimistický pohľad do budúcnosti, schopnosť riešiť problémy.

Kľúčové slová:

podnikanie

podnikateľský zámer

SWOT analýza

obchodný zákonník

finančný manažment

obchodné vzťahy

firmaObsah:
 • Úvod
  1. Charakteristika východiskovej situácie - súčasný stav firmy
  Poslanie firmy
  Ciele firmy
  Krátkodobé ciele
  Dlhodobé ciele
  Podnikové portfolio
  Charakteristika jednotlivých prvkov mikroprostredia
  Charakteristika jednotlivých prvkov makroprostredia
  2. Podnikateľská idea
  2.1 Funkčná stratégia
  3. Podnikateľský zámer
  SWOT analýza
  4. Predpokladané účinky a dôsledky realizácie podnikateľského zámeru
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Papula J.: Strategický manažment, KARTPRINT, Bratislava 2000
 • Papula J., Papulová E.: Podnikanie., Bratislava, Kartprint, 2002,
 • Kotler P. - Armstrong G.: Marketing. Grada, Bratislava, 2000
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.