Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Dejiny českého a slovenského divadla - ŠTUDENTSKÝ PROJEKT - spojenie projektov celého ročníka

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
2,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44493
Posledná úprava
27.01.2014
Zobrazené
1 823 x
Autor:
zuzana.kollarova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
DEJINY SLOVENSKÉHO DIVADLA
Špecifiká vývinu slovenského divadla
2.1 Oneskorený vývin slovenskej divadelnej kultúry
2.2 Kontakty s inými kultúrami
2.3 Vzťah ochotníckehoh a profesionálneho divadla
2.4 Cesty tvorcov k profesionálnej réžii
2.5 Herectvo - koruna slovenského divadla
2.6 Periodizácia vývinu slovenského divadla

2.1 Oneskorený vývin slovenskej divadelnej kultúry
→2.1.1 Historické dôvody oneskorenosti Ako najvýznamnejšie a historicky podmienené dôvody oneskorenosti vývinu sa dajú označiť:
tzv. „nepriazeň historických osudov“
plebejský pôvod slovenskej kultúry
konzervativizmus
nedostatok vzdelávacích príležitostí
uprednostňovanie literatúry na úkor drámy

Kľúčové slová:

slovenské divadlo

ochotnícke

profesionálne

dejiny českého a slovenského divadlaObsah:
 • 2.1 Oneskorený vývin slovenskej divadelnej kultúry
  2.2 Kontakty s inými kultúrami
  2.3 Vzťah ochotníckehoh a profesionálneho divadla
  2.4 Cesty tvorcov k profesionálnej réžii
  2.5 Herectvo - koruna slovenského divadla
  2.6 Periodizácia vývinu slovenského divadla
  3 Do roku 1830: Predchalupkovské obdobie slovenského divadla
  Obsah:
  3.1 Úvod
  3.2 Stredovek
  3. 3.2 Stredovek
  3.4 Baroko
  4 1830 - 1848: Slovenské národné obrodenie
  4.1 Úvod
  4.2 Divadlo v procese slovenského národného obrodenia
  4.3 Dráma a teória drámy v období slovenského národného obrodenia
  4.4 Ján Chalupka - prvý "slovenský" dramatik
  5. téma 1863 - 1875: Matičné roky
  Obsah:
  5.1 Úvod
  5.2 Divadlo a dráma v matičných rokoch
  5.3 Ján Palárik
  5.4 Jonáš Záborský
  ...
  ...
  ...

Zdroje:
 • Literatúra:
 • Ján Chalupka, 1871 - 1971 : Zborník materiálov z ved. konferencie v Brezne pri príležitosti 100. výročia úmrtia. Martin : Matica slovenská, 1973. [state Zoltána Rampáka a Ladislava Čavojského]
 • LEHUTA, Emil. Dramatik Jonáš Záborský . Bratislava : Nár. div. centrum, 1998.
 • NOSKOVIČ, Alexander. Ján Chalupka. Bratislava : SAV 1955.
 • PALKOVIČ, Pavol. Dialógy s Tajovským. Bratislava : Tatran, 1982.
 • PALKOVIČ, Pavol. Jozef Gregor Tajovský : Realistický dramatik slovenskej predprevratovej dediny. Martin : Osveta, 1972.
 • PAŠTEKA, Július. Slovenská dramatika v epoche realizmu. Bratislava : Tatran, 1990.
 • PIŠÚT, M. - ROSENBAUM, K. - KOCHOL, V. Dejiny slovenskej literatúry II. : Literatúra národného obrodenia. Bratislava : SAV 1960
 • ZÁBORSKÝ, Jonáš. Výber z diela I, II. [doslov a poznámky: Oskar ČEPAN]. Bratislava : SVKL, 1953.
 • BARČ-IVAN, Július: 3000 ľudí, Matka, Dvaja, Mastný hrniec, Veža
 • RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, Mária: Jánošík
 • STODOLA, Ivan: Jožko Púčik a jeho kariéra, Čaj u pána senátora, Bačova žena, Svätopluk, Keď jubilant plače, Marína Havranová, Mravci a svrčkovia
 • VHV: Záveje, Zem, Zámka škripí, Milica Nikoličová
 • ZVON, Peter: Tanec nad plačom
 • BARČ-IVAN, Július. Súborné dramatické dielo. [štúdia: J. Pašteka] Bratislava : Divadelný ústav, 2001.
 • ČAVOJSKÝ, Ladislav. Prví a prvoradí : herci SND. Bratislava : Tália-Press, 1993.
 • JAMNICKÁ, Vilma. Letá a zimy s Jánom Jamnickým. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1985.
 • MITTELMANN-DEDINSKÝ, Móric. Viktor Šulc : Cesta režiséra. Bratislava : Tatran, 1984.
 • RAMPÁK, Zoltán. Július Barč-Ivan : Štúdie o dramatickej tvorbe. Martin : Osveta, 1972.
 • RAMPÁK, Zoltán. Variácie Júliusa Barča-Ivana. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1973.
 • SEDLÁK, Ján. K problémom činohry Národného divadla v období Slovenského štátu 1941 - 1945 : Spomienky dramaturga. Bratislava : Národné divadelné centrum, 1992.
 • ŠTEFKO, Vladimír. Slovenské činoherné divadlo 1938 - 1945. Bratislava : Tália-Press, 1993.
 • VANOVIČ, Július. Cesta samotárova : Esej o Júliusovi Barčovi-Ivanovi. Martin : Matica slovenská, 1994.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko