Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt (peniaze, ceniny, cenné papiere) - dodatkové poistenie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41637
Posledná úprava
24.02.2013
Zobrazené
701 x
Autor:
norika.tamasova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca je po obsahovej a vecnej stránke rozdelená na tri kapitoly. V úvodnej časti práce definujeme hodnoty, čiže cenné papiere, ceniny a peniaze. V samotnom jadre práce venujeme pozornosť charakteristike poistenia a definovaným pojmom súvisiacich s témou práce. V tretej kapitole máme popísaný konkrétny produkt poistenia pre prípad ukradnutia hodnôt.

Kľúčové slová:

poistenie

ceniny

cenné papiere

peniaze a funkcia peňazí

neživotné poistenie

majetkové poistenie

poistné rizikoObsah:
 • Úvod 3
  1. Hodnoty - cenné papiere a peniaze 4
  1.1 Cenné papiere 4
  1.1.1 Členenie cenných papierov 4
  1.1.2 Faktory ovplyvňujúce hodnotenie cenných papierov 4
  1.2 Ceniny 5
  1.3 Peniaze a funkcia peňazí 5
  2. Poistenie 6
  6 2.1 Neživotné poistenie 6
  2.2 Majetkové poistenie 6
  2.2.1 Dodatkové poistenie 7
  2.3 Riziká 7
  2.3.1 Riziko krádeže 7
  2.3.2 Poistné riziko 8
  3. Poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt 9
  3.1 Predmet ukradnutia 9
  3.2 Rozsah poistenia 9
  3.3 Výhody poistenia 9
  3.4 Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu 10
  Záver 11
  Zoznam použitej literatúry 12
  Príloha 13

Zdroje:
 • GRÚŇ, L. 2001. Bankovníctvo a poisťovníctvo. Bratislava : Eurounion. 2001. 163 s. ISBN 80-88984-25-4.
 • HRHOĽOVÁ, B. 1992. Cenné papiere. Bratislava : Elita, 1992. 121 s. ISBN 978-80-85323-20-7.
 • JANKOVSKÁ, A. 1997. Medzinárodné financie. Bratislava : Elita, 1997. 349 s. ISBN 978-80-8044-027-5.
 • MAJTÁNOVÁ, A. et al. 2009. Poisťovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2009. 327 s. ISBN 978-80-8078-260-3