Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Návrh mosta mostového žeriavu

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
3,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4651
Posledná úprava
27.09.2017
Zobrazené
2 412 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Navrh mosta mostnoveho zeriavu podla STN a ISO jednomostoveho zeriavu skrinovej konstrukcie o nosnosti 10 t a rozpati 19 m

Vo väčšine technických pracovných odboroch je nutné premiestňovať vo väčšom, alebo menšom rozsahu jednak materiál, najmä pri jeho získavaní, úprave a vlastnom spracovaní, a jednak polotovary a hotové výrobky. Dopravované hmoty majú rozmanitý charakter, značne rozdielnu hmotnosť a vzdialenosti, na ktoré je nutné ich premiestňovať.
Významnú úlohu pri premiestňovaní materiálu vo vnútropodnikovej doprave hrajú rôzne zdvíhacie a dopravné zariadenia, od vysokozdvižných vozíkov až po žeriavy.
Najčastejším dopravným prostriedkom vo vnútropodnikovej doprave je mostový žeriav. Mostové žeriavy sú charakterizované tým, že ich nosnú konštrukciu tvorí žeriavový most. Most spravidla jazdí po vyvýšenej žeriavovej dráhe s dvoma vetvami.
Elektrický mostový žeriav s elektorhydraulickým drapákom sa používa hlavne na premiestňovanie kusových hmôt, ľahkého oceľového šrotu, alebo oceľovej triesky.
Diplomová práca je zameraná na návrh elektrického dvojnosníkového mostového žeriava o nosnosti 10 ton a s rozpätím 19 m; výber vhodnej žeriavovej mačky, elektrohydraulického drapáka.

Kľúčové slová:

mostový žeriav

jednonosníkový most

výpočet

návrh

nosnosť

priečník

žeriavObsah:
 • Úvod
  1.Návrh hlavného nosníka
  1.1 Technické parametre navrhovaného mostového žeriava:
  1.2 Klasifikácia žeriava:
  1.3 Predbežný návrh žeriava:
  1.4 Súčinitele a zaťaženia podľa stn 27 0103:
  1.5 Normové a výpočtové zaťaženia podľa stn 27 0103:
  1.6 Momenty a posúvajúce sily:
  1.7 Pevnostná kontrola nosníka podľa stn 73 1401:
  1.8 Kontrola steny hlavného nosníka podľa stn 73 1401:
  1.9 Kontrola únosnosti skrutkového spoja medzi hlavným nosníkom a priečnikom podľa stn 73 1401:
  2.Návrh priečnika
  2.1 Voľba priečnika:
  2.2 Statický výpočet priečnika:
  3.Návrh mechanizmov žeriava
  3.1 Voľba kladkostroja a kladnice:
  3.2 Návrh pojazdu žeriavu:
  4.Pevnostná kontrola metódou konečných prvkov
  4.1 Výpočtový model:
  4.2 Vstupné údaje do programu cosmos designstar:
  4.3 Analýza napätia a deformácií vo vybraných častiach žeriava v príslušných zaťažovacích stavoch:
  Zoznam použitej literatúry:

Zdroje:
 • Vávra, P.: Strojnícke tabuľky, Alfa, Bratislava, 2003
 • Rempta, F., Kupka, L., Dražan, F.: Jeřáby I. Díl, SNTL, Praha, 1974
 • Ďuricová, A., Rovňák, M., Roth, O.: Dimenzovanie prvkov oceľových konštrukcií, Elfa, Košice, 2002
 • Katalóg ABUS
 • Katalóg Nord
 • STN 27 0103
 • STN 73 1401
 • Katalóg FERONA
 • Katalóg WAMPFLER