Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Technologický postup výroby hriadeľa CNC strojom

«»
Prípona
.zip
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
111 x
Veľkosť
2,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37598
Posledná úprava
01.06.2011
Zobrazené
6 718 x
Autor:
millkoo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tomto zadaní sa budem zaoberať návrhom výroby hriadeľovej súčiastky, s výrobou pomocou CNC stroja. Bližšie sa budem zaoberať voľbou správneho stroja pre výrobu hriadeľa. Definujem CNC stroj s jeho parametrami a navrhnem ako sa bude súčiastka vyrábať. V práci sa budem venovať technologickému postupu výroby hriadeľa určeného na prenos krútiaceho momentu. Uvediem aj podrobný popis riadiaceho systému, softvérového vybavenia a ďalších zariadení potrebných pre výrobu hriadeľa. Okrem CNC sústruhu sa na výrobe budú podieľať aj frézovačka. Hriadeľ je určený na prenos krútiaceho momentu cez pero. To znamená obrábanie drážky pre toto pero. Vyrábať sa bude z tyčového oceľového polotovaru.

Kľúčové slová:

NC stroj

hriadeľ

frézovanie

polotovaru a materiál

výroba súčiastky

obrábacie centrumObsah:
 • Úvod 3
  1 Výber súčiastky a jej parametre 4
  1.1 Analýza súčiastky a výber polotovaru 4
  1.1.1 Voľba polotovaru a materiálu 5
  1.1.2 Polotovar 5
  2 Technologický postup výroby súčiastky 7
  3 Stroje použité pri výrobe 8
  3.1 CNC Sústruh - TNL-85AII 8
  3.2 Vertikálne obrábacie centrum FCM 16 CNC / NCT 9
  3.3 Riadiace systémy CNC strojov 11
  3.3.1 NCT RIADIACE SYSTÉMY 11
  3.3.2 MIKROPROG riadiace systémy 13
  4 Použité nástroje 15
  4.1 Pre sústruženie: 15
  4.2 Nástroje pre frézovanie 18
  5 Záver 20
  Zoznam použitej literatúry 21

Zdroje:
 • KRÁĽ, Ján, SLOTA, Ján, MELKO, Jaroslav: Programovanie NC strojov. 1. Vyd. Košice: TUKE Edícia študijnej literatúry, 2007. 181s. ISBN 978-80-8073-827-3
 • BEŇO, Jozef, MAŇKOVÁ, Ildikó: Technologické a materiálové činitele obrábania. 1. Vyd. Košice: Vienala, 2004. 418s. ISBN 80-7099-701-X
 • LEIVEBER, Jan, ŘASA, Jaroslav, VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. RNDr. Blanka Plášilová, CSc.. 3. dopl. vyd. Praha 6 : Scientia, 2000. 985 s. ISBN 80-7183-164-6
 • Pramet: Pramet e-katalóg [online]. Aktualizované 1.10.2010 [cit 2011-05-03]. Dostupné na internete: < http://www.pramet.com/indexecat.html >.
 • NTC riadiace systémy [online]. Aktualizované 1.1.2011 [cit 2011-05-03]. Dostupné na internete: < http://www.prompt-ke.sk/riadiace-s.html >.
 • Mikroprog [online]. Aktualizované 11.9.2010 [cit 2011-05-03]. Dostupné na internete: < http://www.mikronex.cz/MIKROPROG.pdf >.
 • Hriadeľ [online]. Aktualizované 18.4.2011 [cit 2011-05-03]. Dostupné na internete: < http://sk.wikipedia.org/wiki/Hriadeľ >.