Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Záchranný výskum na neolitickom sídlisku v Borovciach pri Piešťanoch

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44105
Posledná úprava
19.02.2014
Zobrazené
1 483 x
Autor:
all_nothing
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Západná strana povodia riečky Dudváhu, ktorá je charakterizovaná miernou, terasovite zvýšenou zvlnenou rovinou, ktorá siaha až po Malé Karpaty, poskytovala v praveku neobyčajne priaznivé podmienky pre osídlenie. Bola to najmä blízkosť menšieho Dudváhu a prístupnosť bohatšieho, ale povodňami neohrozujúceho Váhu na jednej strane ako i dokonalá ochrana masívom Malých Karpát na strane druhej. Terasa Dudváhu vykazovala nálezy skoro po celej svojej dĺžke.
Tieto nálezy tvorili viac ako tri štvrtiny celého doteraz známeho pravekého osídlenia stredného Považia. Systematickému prieskumu tejto oblasti sa v 30-tych rokoch venoval hlavne Š. Janšák. V povodí Dudváhu zistil niekoľko desiatok lokalít s rôznymi, prevažne neolitickými nálezmi.
V 50-tych až 60-tych rokoch minulého storočia, záchranné zbery v tejto oblasti robil A. Michalík. Jeho zásluhou boli r. 1954 a začiatkom r. 1955 získané zo „Starých hliníkov“ v Borovciach bohaté neolitické nálezy. Pozoruhodný materiál, ktorý zachránil pri zintenzívnenom dobývaní hliny priamo zo stien hliníka, ukázal potrebu urýchleného záchranného výskumu aspoň na ploche, ktorá sa podľa odhadu exploatovala do 3 - 4 rokov. Týmto bol daný aj charakter ďalšieho záchrannému výskumu, ktorý sa tu udial v máji r. 1955.
Cieľom tejto práce je sprístupnenie materiálu o tzv. mladšej volútovej a želiezovskej kultúre, pretože i napriek intenzívnemu bádaniu v období neolitu, sa týmto kultúram nevenovala sústavnejšia pozornosť.

Kľúčové slová:

pravek

Borovce

Piešťany

neolit

nálezy

archeológiaObsah:
 • Úvod...........................................................................................................................................2
  1. Odhalenie jám a nálezových celkov................................................................................3
  2. Opis objektu 1/55............................................................................................................3
  2.1 Výber z niektorých nálezov nájdených v jame 1/55.......................................................3
  2.2 Tvarová charakteristika črepov nájdených v jame 1/55..................................................3
  2.3 Charakteristická výzdoba črepov z jamy 1/55................................................................3
  3. Opis objektu 2/55............................................................................................................4
  3.1 Nálezy z jamy 2/55..........................................................................................................4
  3.2 Tvarová a výzdobová charakteristika nálezov z jamy 2/55............................................4
  4. Opis objektu 3/55............................................................................................................4
  4. 1 Nálezy z jamy 3/55..........................................................................................................5
  4.2 Keramické úlomky z jamy 3/55 a ich rozdelenie na skupiny.........................................5
  4. 3 Výzdoba keramických úlomkov z jamy 3/55.................................................................6
  5. Opis objektu 3a/55..........................................................................................................6
  5. 1 Opis objektu 3b/55..........................................................................................................7
  5.2 Nálezy z jám 3a/55 a 3b/55.............................................................................................7
  5.3 Zhodnotenie nálezov z jám 3a/55 a 3b/55.......................................................................7
  6. Opis objektu 4/55.............................................................................................................7
  6.1 Nálezy nájdené v jame 4/55.............................................................................................8
  6.2. Charakteristika a rozdelenie črepového materiálu z jamy 4/55......................................8
  7. Objekt 4a/55....................................................................................................................8
  7.1. Kultúrne nálezy v jame 4a/55.........................................................................................9
  8. Ďalšie objekty neolitického sídliska v Borovciach.........................................................9
  9. Krátke zhrnutie objektov neolitického sídliska v Borovciach........................................9
  Záver.........................................................................................................................................11
  Obrazová príloha.......................................................................................................................12
  Použitá literatúra.......................................................................................................................15

Zdroje:
 • KOLNÍK, T. - PAULÍK, J.: Záchranný výskum na neolitickom sídlisku v Borovciach pri Piešťanoch. In: Slovenská archeológia. V - 2. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1957, s. 170-193.