Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Praveké a včasnohistorické osídlenie Humenného

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
4,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44101
Posledná úprava
19.02.2014
Zobrazené
1 847 x
Autor:
all_nothing
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Humenné v súčasnej podobe sa nachádza v údolí rieky Laborec, na geomorfologickom celku Ondavská vrchovina, podcelku Humenské podolie a časti Sokol (podcelok Humenské vrchy, celok Vihorlatské vrchy). Mesto sa nachádza v nadmorskej výške 157 m n.m., no najvyššia kóta je vrch Sokol s nadmorskou výškou 405 m n.m. Susedí s 11 obcami (Hažín nad Cirochou, Lackovce, Kochanovce, Udavské, Veľopolie, Brestov, Myslina, Závadka, Brekov, Jasenov a Ptičie).

O nálezoch v Humennom a okolí je napísaných a vydaných množstvo publikácií a materiálov. Túto prestížnu lokalitu preskúmal veľký počet archeológov a našlo sa tu množstvo nálezov, ktoré síce nepatrili k najvýznamnejším na tomto území, no dokazujú, že lokalita Humenné niekedy dávno „žila“. Objektom mojej práce ako študentky dejepisu je tieto údaje zhrnúť a vyjadriť sa k téme „Praveké a včasnohistorické osídlenie Humenného.“

Kľúčové slová:

pravek

Humenné

Vizdal

doba kamenná

LaborecObsah:
 • Úvod...........................................................................................................................................2
  1. Staršia doba kamenná.....................................................................................................3
  1.1 Humenné v období paleolitu...........................................................................................3
  1.2 Nálezy v okolí Humenného - Tibava..............................................................................3
  2. Staršia doba kamenná......................................................................................................3
  3. Mladšia doba kamenná....................................................................................................3
  3.1 Bukovohorský výrobno-remeselný objekt a keramika v Humennom.............................4
  3.2 Nálezy z obdobia neolitu v Humennom a okolí..............................................................5
  4. Neskorá doba kamenná...................................................................................................5
  4.1 Východoslovenská mohylová kultúra.............................................................................5
  4.2 Kúsky Tibavského zlata..................................................................................................6
  5. Doba bronzová................................................................................................................6
  6. Staršia doba železná........................................................................................................7
  7. Mladšia doba železná......................................................................................................7
  8. Mladšia doba rímska.......................................................................................................7
  9. Doba sťahovania národov...............................................................................................7
  9.1 Nálezy v Humennom pod budovou VÚB.......................................................................7
  9.2 Brekov - významná slovanská lokalita............................................................................8
  9.3 Slovanské osídlenie v Hažíne nad Cirochou...................................................................8
  9.4 Mohylník v Topoľovke...................................................................................................8
  Záver...........................................................................................................................................9
  Obrazová príloha.......................................................................................................................10
  Použitá literatúra.......................................................................................................................15

Zdroje:
 • VIZDAL, M.: Bukovohorský výrobno-remeselný objekt v Humennom. In: Archeologické rozhledy, roč. 41, 1989, č. 6, s. 654 - 662.
 • ANDEL, K.: Zemplín vo svetle novších archeologických nálezov. In: Nové obzory, 1960, č. 15, s.120 - 136.
 • DVOŘÁK, P.: Stopy dávnej minulosti 1. Budmerice : Rak Budmerice, 2002. ISBN 80-85501-22-8.
 • DVOŘÁK, P.: Stopy dávnej minulosti 2. Budmerice : Rak Budmerice, 2003. ISBN 80-85501-24-6.
 • STRAKOŠOVÁ. I.: Archeologické pamiatky. In: Dejiny Humenného. Bratislava : Redos, 2002. ISBN 80-968790-4-9.
 • http://www.muzeumhumenne.sk/pdf/Historicky_pohlad/5_Hist_pohlad.jpg